tiistai 18. heinäkuuta 2017

Lähetys Vanhassa testamentissa

Suomen Raamattuopiston Pohjois-Pohjanmaan aluejohtaja Mika Pouke opetti Lähetyksen kesäpäiville lähetyksestä Vanhassa testamentissa. 

Niin Mooses meni ulos ja kertoi kansalle Herran sanat. Sitten hän kutsui kokoon seitsemänkymmentä miestä kansan vanhimpia ja asetti heidät majan ympärille. Silloin Herra astui alas pilvessä ja puhutteli häntä, otti henkeä, joka hänessä oli, ja antoi sitä niille seitsemällekymmenelle vanhimmalle. Kun henki laskeutui heihin, niin he joutuivat hurmoksiin, mutta sen jälkeen he eivät enää siihen joutuneet. Mutta leiriin oli heitä jäänyt kaksi miestä, toisen nimi oli Eldad ja toisen nimi Meedad. Heihinkin henki laskeutui, sillä hekin olivat luetteloon merkityt, vaikka eivät olleet lähteneet majalle; nämä joutuivat leirissä hurmoksiin. (Num 11:24-26)

Kuinka tämä liittyy lähetykseen? No, kuinkas lähetys alkoi UT:ssa? Vastaus: Kun opetuslapset saivat Helluntaina Pyhän Hengen ja seurakunta syntyi. Tässä tekstikappaleessa näemme kuinka jo Siinain vuorella Pyhä Henki tuli seurakunnanvanhinten ylle kun Israelin kansa astui uuteen vaiheeseeen Herran  omaisuuskansana. Ja nämä 70 (=kaikkien kansojen symboli), he kaikki profetoivat. He profetoivat omalle kansalleen. Me emme tiedä millaisin sanoin he profetoivat, mutta sen tiedämme että profetoidessaan he toivat Jumalan sanomaa ihmisten eteen ja myös siten Jumalan vltkt tuli heitä lähelle, Jumala lähestyi näitä ihmisiä, jotka olivat Herra oli juuri aiemmin kutsunut aloittamaan yhteisen matkansa uudessa, ratkaisevassa elämänvaiheessa. Voisi päätellä että Jumala halusi viestittää jotain mikä vahvistaisi heidän kustuaan Jumalan omaisuuskansana, toisi eväitä matkantekoonsa kohti luvattua maata.

Halusin aloittaa tällä koska juutalaisen perinteen mukaan (ja onhan ajankohta toki pääteltävissä järjelläkin) tämä Siinain vuorelle tuleminen ajoittuisi helluntain paikkeille, siis pääsiäisestä 50 pv eteenpäin. Muistamme kuinka 1. Helluntaina Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen PYHÄ HENKI vuodatettiin opetuslapsiin ja Hengessä he puhuivat eri kielillä. Tämä on tapahtuma jota muistamme kristillisen seurakunnan syntymänä ja lähetyksen lähtölaukauksena. Nyt kun tarkastelemme näitä kahta historiallista tapahtumaa, näemme myös tietyn yhteyden.
Siinain tapahtumat olivat Israelin yhteisen kansallisen kollektiivisen kutsumuksen lähtölaukaus, jonka yhteydessä paitsi annetaan laki kivitauluihin, myös PYHÄ HENKI ilmeni erityisellä tavalla: Seurakunnan vanhimmat profetoivat oman yhteenkokoontuneen kansansa keskellä. Helluntaina Jeesuksen opetuslapset, (kristillisen seurakunnan vanhimmat=apostolit) julistivat eri kielillä Herran suuria tekoja, myöskin oman yhteenkokoontuneen kansansa keskellä (minkä me monesti unohdamme). Ne jotka olivat tulleet Jerusalemiin juhlimaan helluntaita, olivat juutalaisia joko syntyperältään taikka juutalaisuuteen kääntyneitä (giurim).
Tämä Kristillisen ajanlaskun 1. helluntai oli siis niiden tapahtumien uudenlainen, vallankumouksellinen kertaus, mitä oli noin 1400 vuotta sitten tapahtunut Israelin kansan 1. helluntaina, monella tapaa: kivitauluihin annetun lain sijasta laki kirjoitettiin Pyhässä Hengessä kaikkien niiden sydämiin, jotka vastaanottivat Kristuksen täydellisen sovitustyön. Siinailla Jumala kokosi kansansa Lain liittoon, Siionissa yli 1000 myöhemmin Jumala kokosi kansansa tulemaan Uuteen Liittoon Pojassaan Kristuksessa. Nämä, jotka kastettiin (yli3000) olivat siis juutalaisia, jotka palatessaan asuinseuduilleen diasporassa eri puolella, toivat sinne tullessaan evankeliumin sanoman, alkaen puhumaan synagogissaan. Näin me näemme että 1. lähetyskenttä sekä VTssa että UTssa oli molemmissa sama: Israelin kansa. Evankeliumi/pelastuksen sanoma on jotain mikä Jumalan suunnitelmassa lähtee juutalaiselta, Herran omaisuuskansan keskeltä: Näin kävi alkuseurakunnan aikana, näin kävi helluntaina, kun seurakunta kaikkine työmuotoineen sai alkunsa.

Kun siis käsittelemme aihetta lähetys VT:ssa, näemme siellä niitä tapahtumia, joissa Jumala valmistelee jotain, muokkaa kansan keskellä sitä perustusta, jota tarvitaan myöhemmin tulevan evankelioimistyön / varsinaisen lähetystyön tekemiseen kaikkien kansojen keskuudessa: Tarvitaan ensin laki, sovituksen ja anteeksiannon käsite, paikka josta kaikki lähtee, Jerusalem. Israelilla on pappiskansan tehtävä: välitystehtävä – lähetystehtävä. On jotain (viesti) mitä Jumala antaa sinulle, että antaisit sen eteenpäin lähimmäisellesi. Minä, Herra, olen vanhurskaudessa kutsunut sinut, olen tarttunut sinun käteesi, varjellut sinut ja pannut sinut kansoille liitoksi, pakanoille valkeudeksi, avaamaan sokeat silmät, päästämään sidotut vankeudesta, pimeydessä istuvat vankihuoneesta. (Isa 42:6-7)
Vanha Testamentti puhuu myös, että tarvitaan kipeästi KÄÄNTYMYKSEN viestiä: muutos sydämessä, parannus. Jotain mikä uudistaa elämän. Vaikka laki on jo olemassa, kirjoitettuna, tarvitaan toinen sanoma. Tästä profeetat puhuvat Vanhassa Testamentissa.
Mutta kuitenkin tämän lisäksi näemme siellä muutakin mikä liittyy lähetystyöhön. Myös Sana ”Ilosanoma” esiintyy useita kertoja: Kuinka suloiset ovat vuorilla ilosanoman tuojan jalat, hänen, joka julistaa rauhaa, ilmoittaa hyvän sanoman, joka julistaa pelastusta, sanoo Siionille: "Sinun Jumalasi on kuningas!" (Isa 52:7)
Kuin nääntyväiselle raikas vesi on hyvä sanoma kaukaisesta maasta. (Pro 25:25)

Israelinkaan tehtävänä ei olisi pelkästään yrittää pitää oma kansa Jumalalle kuuliaisena ja sitten jotenkin selviytyä elossa vihollistensa ympäröimänä, vaan siihen sisältyi myös alusta lähtien ajatus ulospäin tulevasta vaikutuksesta, ajatus heijastaa siunausta muillekin kansoille monin tavoin. Tässä joitakin esimerkkejä:

1.       Alkaen Abrahamista:
Jumala aloittaa yhdestä perheestä, jossa vaalitaan uskoa sukupolvelta toiselle. Näin syntyy Jumalan omaisuuskansa.
Abrahamin elämä kertoo meille kuinka lähetys alkaa kodista ja perheestä, omista lähimmäisistä. Kodin ja perheen merkitys on ratkaiseva, siellä Herra tahtoo puhua omilleen, sieltä uskon on tarkoitus vaikuttaa ympärille.
2.       Joosef, Jaakobin poika joutui Egyptiin ja päätyi hoviin todistamaan Herrastaan: Joosef ratkoo mysteereitä, hänestä tulee valtakunnan asioiden neuvonantaja sekä nälkäisten ruokkija. Tämä on yksi tapa tuoda lähetys: Farao itse puhuu: ”onko ketään toista tällaista, jossa on Jumalan Henki?” Lähetykseen kuulu yhteiskunnallinen apu ja neuvo.
3.       Syyrialainen Naaman ja orjatytön usko (2Kun5)
Pieni israelilainen orjatyttö kuulee isäntänsä spitaalista ja todistaa profeetta Elisasta, jonka kautta Israelin Jumala on tehnyt suuria ihmeitä. Jumala parantaa. Naaman todistaa: ”Katso nyt minä tiedän ettei ole Jumalaa missään muualla kuin Israelissa!”  Lähetykseen kuuluu myös sairaiden parantaminen.
4.       Joona – parannuksen saarna pakanoille. Joona saarnasi, hän huusi tuomiota. ”Enää neljäkymmentä päivää, sitten Ninive hävitetään!” Oliko tämä rakkauden Jumalan puhetta? Me näemme että oli, koska juuri tämän kaltainen Sana avasi oven myös armoon ja anteeksiantamukseen, jonka he sitten saivat osakseen. Niiniveläiset olivat tottuneet hävityksiin ja sotaan. Niiniveläisten historia oli ollut siihen saakka sotien voittokulkua. Se tapa millä Joona puhui, oli heidän omaa kieltänsä. Joonan muistutti että, luuletteko että tämä menestys on loputonta? Oletteko valmiit maistamaan omaa lääkettänne? Miltä tuntuu tulla hävitetyksi? Se puhutteli vaikka se sana tuli piskuisesta maasta tulevan vastentahtoisen Herran palvelijan suusta. Kun kansa tekikin parannuksen voimakas Niinive tuli Herran valloittamaksi. Niiniven miehet uskoivat Jumalaan ja tekivät parannuksen. He luopuivat väkivallasta. Lähetys haastaa tapoja ja kulttuuria. 
5.                                       Saban kuningatar, joka tulee kuulemaan Salomon viisautta on taas toisenlainen esimerkki. Kuulkaapa Saban kuningattaren todistus: Kiitetty olkoon Herra, sinun Jumalasi, joka sinuun on niin mielistynyt, että on asettanut sinut Israelin valtaistuimelle. Sentähden, että Herra rakastaa Israelia ainiaan, hän on pannut sinut kuninkaaksi, tekemään sitä, mikä oikeus ja vanhurskaus on." (1Ki 10:9)
Saban kuningattaren vierailu on esimerkki siitä, kuinka maine Jumalan siunauksesta vetää puoleensa. Tässä tapauksessa sanoma Jumalasta ei tule tuomion vaan siunauksen kautta. Niiniven kohdalla näimme tuomioita, jotka puhuttelivat, Saban kuningattaren kohdalla näemme viisauden, rauhan ja hyvinvoinnin, kauneuden: kulttuuri kutsuu luokseen. Tänä päivänä monet pakolaiset tulevat Eurooppaan sodan jaloista. Miksi Eurooppaan? Etsiessään siunausta elämäänsä nämä pakolaiset pääsevät perille saakka, siunauksen alkulähteille, sitten kun ovat kääntyneet Jeesuksen puoleen. Toivottavasti me osaamme tuoda yhteiskunnassamme esille niitä aarteita, joita Herra on meille historian aikana armossaan antanut. Sekin on lähetystä.
6.                                       On myös yksittäisiä tapahtumia, jotka ovat Herran puhetta: Ja minä paadutan faraon sydämen, niin että hän ajaa heitä takaa; mutta minä näytän kunniani tuhoamalla faraon ja koko hänen sotajoukkonsa; ja niin egyptiläiset tulevat tietämään, että minä olen Herra." (Exo 14:4)
Jumala teki itsensä tunnetuksi koko Egyptissä. Paitsi että tämä kertoo siitä, kuinka ihminen on valmis tuntemaan Herransa vasta kun mitään muuta ei ole enää jäljellä, tämä kertoo myös siitä tavasta, jolla Herra puhuttelee kansoja, kun Hän tuo itsensä julki: Hän puhuttelee maailmaa siinä mitä Hän tekee omaisuuskansalleen.
Oletteko ajatelleet että lähetys tulee kansojen eteen kun Jumala tekee historian mullistavia käänteitä –Israelin kansan kohdalla? Se on myös sanoma Jumalalta että kaikki kääntyisivät Jumalan puoleen ja suostuisivat Hänen anteeksiantoonsa. Näissä historian ihmeellisissä tapahtumissa Israelin rooli ei ole muuta kuin olla olemassa kansakuntana. Pelkällä olemassaolollaan he toimivat Jumalan työkaluna. Näin Herra tuo itsensä julki kansojen edessä niissä käänteissä joita Hän ohjaa. Oletteko ajatelleet miksi vihollinen tahtoisi niin hävittää Israelin kansan kokonaan pois? Yksi syy löytyy tästä. Kun Herra ohjaa (pelastus)historian kulkua Hän käyttää omaisuuskansaansa, huomioi: Hän käyttää paitsi Israelin kansallista menestystä myös sen lankeemusta. Se on samanaikaisesti puhetta paitsi muille kansoille, myös Israelille itselleen. Tämä on Herran puhetta yhtä aikaa koko maailmalle. Lähetys on Herran puhetta kaikille kansoille.
Kun minä tuon heidät takaisin kansojen seasta ja kokoan heidät heidän vihamiestensä maista, niin minä osoitan heissä pyhyyteni lukuisain pakanakansain silmien edessä. Ja he tulevat tietämään, että minä, Herra, olen heidän Jumalansa, kun minä, vietyäni heidät pakkosiirtolaisuuteen pakanakansojen luokse, kokoan heidät omaan maahansa enkä jätä sinne jäljelle ainoatakaan heistä. (Eze 39:27-28)
Mitäs tästä sanotte? Millä tavalla kansat tulevat tässä tapauksessa tietämään Herran? Siinä kun Hän kokoaa Israelin kaikkialta maailmasta omaan maahansa. Tämä tapahtuma on myös Herran puhetta koko maailmalle. Se puhe koettelee sisimpäämme. Se koettelee maailmaa. Hyväksymmekö sen mitä Herra tekee? Hän näyttää pyhyytensä siinä, että tekee niin kuin on luvannut VTssa, siinä että hän ei kadu kutsumustaan oman kansansa kohdallakaan, että hän hallitsee maailman tapahtumia ja johtaa ne oman Pyhän suunnitelmansa mukaan. Siinä näemme Hänen pyhyytensä.

Myös Herran kansalleen tuoma siunaus on puhetta maailmalle. Se on myös lähetystyötä: Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: "Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana". (Isa 2:2-3)
Mitäs tästä sanotte? Tämä on kuin Saban kuningattaren uudenlainen encore.
Lähdimme liikkeelle siitä, että Israelin kansa oli kutsuttu koolle Siinain vuorelle. Päätämme siihen Sanaan, jossa kaikki kansat on kutsuttu koolle Siionin vuorelle, Jerusalemiin.
Lähetys on tehnyt kierroksensa.

Herra toimii: Hän on kotiemme sydän, edeten sukupolvelta toiselle. Hän on neuvonantaja, ongelmien ratkaisija, nälkäisten ruokkija, parantaja, Hänen nuhteensa aikaansa sydämen parannusta, Hän muuttaa yhteiskunnan siunauksen lähteeksi. Hän osoittaa pyhyytensä kun Hän kokoaa omansa kaikista kansoista ja kielistä omien kasvojensa eteen.

sunnuntai 16. heinäkuuta 2017

Armoa jääkaapin ovessa


Tikkaset Mongoliasta kirjoittavat:

Viereiset sanat tulivat jääkaappimme oveen talvella. Ne tuntuivat kovin hienoilta ja allekirjoitimme ne täysin. Nyt kevään aikana ne ovat siirtyneet seinältä sydämiimme oleviksi eläviksi totuuksiksi.

Kovapäisen on helppo listata, mitä elämässä ei ole. Tällä kertaa listattu on pääosin olemattomia taitoja kielen suhteen, mitätöntä kulttuuritietämystä, kädettömyyttä auttaa kirkossa. Painetta voi tulla siitä, ettei ole tehokas. Kotimaassa tehdään töitä, jotta voimme olla täällä. Tätä on vaikea sulattaa omalle kohdalle, kun oma mitättömyyden lista on pitkä.


Mikä lista Jumalalla on? Se lista on meille kaikille. Sen päällä on ikään kuin ruksina ristin merkki. Jeesus on ristinkuolemallaan mitätöinyt kaikki listamme. Ihmisten tekemä lähetystyö, kaikkine vilpittömine ajatuksineen Jumalan rakkauden ja armon julistamisesta, on sen ristin alla. Siinäpä hyvä koulu lähetystyöntekijälle - elää itsekin joka suhteessa armosta.
Lisää kertomuksia juuri ilmestyneessä Armosta lähetystyössä -vihkosessa, jolla Kylväjä liittyy uskonpuhdistuksen merkkivuoden Armoa! -teemaan. Tilaa omasi Pala maailmalta -verkkokaupasta.

tiistai 11. heinäkuuta 2017

Pyhäkoulua JapanissaJohanna Perendi Japanista kirjoittaa:

Totisesti: joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse.
Mark. 10:15

Seurakuntamme pyhäkoulutoiminta on ollut viime vuosina varsin heikoissa kantimissa. Osittain siksi, että lapsia ei ole juurikaan ollut, mutta myös siksi, että kukaan ei oikein ole ottanut asiakseen sitä kunnolla järjestää. Niin on hukattu monta tilaisuutta, kun joku lapsi satunnaisesti on kirkkoon tullut, eikä silloin olekaan ollut mitään toimintaa lapsille.

Päätin tarttua tähän tilanteeseen keskusteltuani asiasta pastori Tsukudan kanssa. Kyselin muilta läheteiltä vinkkejä ja hankin materiaaleja, joiden avulla pyhäkoulun vetäminen on melko helppoa. Selkeät kuvat ja valmiit Raamatun kertomukset lapsille ymmärrettävällä tavalla ja joitakin tehtäviä ym. riittävät aluksi oikein hyvin.

Lähtökohta on, että pyhäkoulu pidetään joka viikko. Niin lapset tietävät, että pyhäkoulu on joka kerta, vaikka paikalla ei olisi kuin yksi lapsi. Tavoitteena on, että pyhäkoulun vetäminen ei ole minun varassani, vaan että halukkaat seurakuntalaiset opettaisivat myös.

Viime sunnuntaina 8-vuotiaalla Y-chanilla oli tosi hyviä kysymyksiä, kun käsittelimme syntiinlankeemusta: ”Miksi se käärme petti ihmiset?” ”Miksi ne ihmiset uskoivat sitä käärmettä?” ”Miksi he söivät sen hedelmän?” ”Miksi Jumala ajoi ne ihmiset pois paratiisista?” ”Mitähän sitten tapahtui?” Tuntuu hienolta, kun yksikin lapsi saa kuulla evankeliumin rakastavasta Jumalasta!

tiistai 4. heinäkuuta 2017

Armosta

Uskonpuhdistuksen juhlavuoden pienjulkaisuumme Armosta lähetystyössä on koottu kertomuksia ja kokemuksia armosta ja armon vieraudesta Kylväjän työalueilta. Armon tarvitsijan paikalla ovat yhtä lailla paikalliset kuin lähetystyöntekijätkin. Tilaa Armosta lähetystyössä Pala maailmalta -verkkokaupasta 2 euron hintaan.


Pintaa syvemmälle

Asuin vuosia suurkaupungissa, joka levittäytyi kahdelle mantereelle. Kaupungin keskellä virtaava kaunis Bosporin salmi yhdisti tai erotti Euroopan ja Aasian. Todellakin yhdisti tai erotti - näkökulmasta riippuen. Pinnalta katsoen vesi virtaa Mustaltamereltä Marmaranmereen, syvemmällä pinnan alla virtaus kulkee myös päinvastaiseen suuntaan. Sehän sopi hyvin ainakin mukavuudenhaluisille kaloille, jotka saattoivat isommitta ponnistuksitta vaihtaa merta.   
Salmesta ja sen ylittävästä sillasta tuli noina vuosina vertauskuva kristinuskon ja islamin kohtaamiselle. Vuosisatojen saatossa kaksi suurinta maailmanuskontoa ovat kohdanneet asein tai ilman aseita salmen maisemissa. Sitä mukaan kun ymmärrykseni paikallisesta kielestä, kulttuurista ja ihmisistä kasvoi, lisääntyi kiitollisuus siitä, että sain oppia asioista, jotka yhdistävät meitä – ja myös erottavat. Erityisen opettavia ovat vuosisatainen islamilainen traditio ja kohtaamiset, jotka paljastavat, miten samaan suuntaan ihmisen luonnollinen uskonnollisuus virtaa ja ilmenee hänen etsiessään määränpäätään.
Suomeen palattuamme kuuntelin eri korvalla Ylen aamuhartauksia, joissa Jumalan armoa saatetaan tarjoilla miltei samoin sanankääntein kuin istanbulilaisessa moskeijassa. Pinnalta katsoen puhutaan samasta Jumalasta ja hänen armostaan ja armeliaisuudestaan luotujaan kohtaan. Virtaus ja määränpää kuitenkin vaihtuvat, jos Jumalan armo liitetään yksin hänen Poikaansa Jeesukseen. Silloin kuljemmekin päinvastaiseen suuntaan. Jotain tällaista lienee apostoli Paavalikin kokenut ja ajattelut, kun hän Vähän-Aasian alueella eläneille galatalaisille kirjoitti ”minun julistamani evankeliumi ei ole ihmismielen mukainen” (Gal.1:11).
Armo, armollisuus ja armeliaisuus ovat ihmismielen mukaisia asioita, koska juuri niitä maailma janoaa ja tarvitsee. Siksihän niitä onkin tarjolla monilla mausteilla maailman uskonnoissa.

Uskonnoissa

Kerrotaan, että kun katoliset lähetystyöntekijät tulivat Japaniin 1500-luvulla, he luulivat Lutherin harhaopin ehtineen jo ennen heitä noille kaukaisille saarille. Tosiasiassa he kohtasivat puhtaan maan buddhalaisia, jotka uskoivat Amida-buddhan armoon. Mahayana-buddhalaisuuden haaraan kuuluvan puhtaan maan buddhalaisuuden oppi-isää, Shinrania (1173-1262), onkin verrattu Lutheriin, koska hän erotti uskon ja teot toisistaan ja painotti, että pelastuksen perusta on yksin Amidan armossa, ei ihmisen omissa teoissa tai asenteessa. Joka huutaa avukseen Amidan nimeä, saa syntyä uudelleen puhtaaseen maahan ja on ikuisesti pelastettu.
Intian hindulaisuudestakin löytyy opetusta armosta pelastuksen perustana. Antautuvaa palvontaa ja Jumalan armollisuutta opettavassa bhakti -hurskaudessa on pohdittu tekojen ulkopuolelta tulevan armon ja ihmisen myötävaikutuksen suhdetta. Etelä-Intiassa syntyi kaksi kilpailevaa koulukuntaakin. ”Apinakoulukunnan” mukaan uskova tarrautuu Jumalaan kuin apinanpoikanen emoonsa. ”Kissakoulukunta” korosti edellytyksetöntä armoa, jonka mukaan Jumala pelastaa palvojansa kuin kissaemo kissanpoikasen ilman tämän ponnistelua ja myötävaikutusta.
Uskoaan harjoittava muslimi vetoaa päivittäin armeliaaseen Armahtajaan. Muslimioppineiden mukaan Jumalan tärkeimpiä ominaisuuksia ovat armeliaisuus (Rahman) ja armahtavaisuus (Rahim). Molempien sanojen alkuperä löytyy Vanhasta testamentista Jumalan itseilmoituksesta Moosekselle: ”Herra, Herra on laupias Jumala, hän antaa anteeksi.” (2. Moos.34:6). Heprean armeliasta, rakastavaa, laupiasta (rachuum) sekä alas kumartuvaa, sääliä osoittavaa, anteeksi antavaa (khanuum) tarkoittavat sanat aloittavat Koraanin jokaisen suuran, yhtä lukuun ottamatta. Hurskas muslimi aloittaa kaiken työnsäkin pyytämällä Jumalan siunausta basmalalla eli vetoamalla Kaikkivaltiaan Rahman ir-Rahim -nimeen. 
Rahman -ominaisuus kuuluu islamin mukaan vain Allahille. Se tarkoittaa kaikille luoduille lahjoitettua rajatonta ja loputonta armoa, lahjaa. Se ei riipu kohteen kelvollisuudesta, ja on kuin sade joka kastelee kaiken tai aurinko, joka paistaa kaikille. Ilman tällaista Luojan armeliaisuutta maailma ei pysyisi kasassa. Rahim -ominaisuutta käytetään kuvaamaan myös ihmisen toimintaa, jolloin se tarkoittaa paljon anteeksi antavaa. Jumalasta käytetty Rahim -adjektiivi viittaa ennen kaikkea Allahin uskoviin palvelijoihinsa kohdistamaa, heidän ikuisuutta varten ansaitsemaansa rajatonta ja syvää armahdusta.
Kuuntelin kerran imaamia, joka selitti, että armollista Jumalaa eniten surettava synti on, että ihminen pitää omaa syntiään hänen armoaan suurempana. Hän kuvasi miten Jumalan armo on ehtoja asettamatonta ja yleistä, toisin kuin hänen vihansa, joka on ehdollista ja poikkeuksellista. Epäusko tarkoittaa muslimille siitä toivosta luopumista, että Jumala on armollinen ja armahtaa hänet.

Islamin mystinen suuntaus, suufilaisuus, opettaa, että armo on voima ja jumalallinen ominaisuus, joka virtaa ihmiseen ja tekee mahdolliseksi Jumalan rakastamisen. Ihminen pyrkii kohti Jumalaa jumalalliseen rakkauteen perustuvien harjoitusten kautta. Sydämestä tulee armoistuin, jonne Jumala asettuu valtaistuimelleen. Näin Jumalan ja ihmisen yhteistyöllä syntyy Jumalaa rakastava ja hänelle kelpaava ihminen.
Vaikka keskiajan lopulla Bosporin salmen rantamilla taisteltiin kristinuskon ja islamin herruudesta asein, tästä kysymyksestä oltiin vuosisatoja harvinaisen samanmielisiä: Ihmisen oli osattava rakastaa Jumalaa, jotta saisi armon. Kun ihminen katuu ja tekee voitavansa, Jumalan armo tekee sen mikä puuttuu ja muuttaa häntä niin, että hän alkaa rakastaa Jumalaa puhtaalla rakkaudella. Näin armo täydentää ihmisluonnon. Augustinolaismunkki Martti Luther ei löytänyt sydämestään todellista, aitoa rakkautta Jumalaa kohtaan. Siitä käynnistyi uskonpuhdistus.

”Yksin”

Luther vakuuttui, että päästäkseen perille ja kelvatakseen Jumalalle, oli katse käännettävä omasta sydämestä Jumalan sydämeen. Se merkitsi omien ansioiden hylkäämistä ja laskeutumista syvyyksiin, jossa virtaus kulkee toiseen suuntaan.
Päinvastainen suunta tarkoittaa, että Luther ei rakentanut ihmisluonnon eli järjen varaan, vaan Jumalan sanan ja Kristuksen varaan. ”Minä uskon, että en voi omasta voimasta ja järjestäni uskoa Jeesukseen”. Armo julistetaan jumalattomalle yksin uskosta, yksin Kristuksen tähden. Se on Jumalassa, hänen sydämessään ja mielessään, armon vaikutukset ihmisen sydämessä. Vaikutuksia ei Luther suinkaan torjunut, mutta muistutti, että ne olivat uskonvanhurskauden seurausta. 
Kun keskiajalla Jumala nähtiin vastaanottajaksi, joka arvioi ihmisen rakkauden ja katumuksen aitouden, syvyyden ja merkityksen, kääntyikin hengellisyys nyt päälaelleen: Jumala ei ole vastaanottaja, vaan antaja. Hän on sekä uskon kohde, että sen herättäjä. Hän tekee aloitteen, antaa voiman kääntyä hänen puoleensa ja luottaa ja uskoa häneen. En osaa edes katua ellei Jumala sitä sanallaan vaikuta. Kuitenkin minua käsketään katumaan.
Näin meillä ei pelastuksen kannalta ole oikeasti muuta mahdollisuutta kuin päästä Sanan vaikutuspiiriin, jotta voisimme uskossa omistaa Jeesuksen, jonka ansioon turvaudumme. Lähetystyön tehtävä on tuoda hänet kuulo- ja näköetäisyydelle, jotta hän voi koskettaa, käskeä, katsoa, puhutella, hämmästyttää, jopa vihastuttaa. Sen Jeesus tekee seuraajiensa todistuksen kautta. Kutsu pelastukseen tuo mukanaan kutsun olla hänen kätenään, jalkanaan, silminään, korvinaan ja suunaan. ”Jumalan työtovereina me vetoamme teihin: ottakaa Jumala armo vastaan, niin ettei se jää turhaksi”. (2. Kor. 5:20)

”Syntinen ja vanhurskas”

Laskeutuminen syvyyksiin tarkoittaa rohkeutta hyväksyä totuudenmukainen ja kaunistelematon kuva maailmasta ja itsestä. Omaa pohjatonta pahuuttaan tiedostava ei voi luottaa mihinkään itsessään, ei edes uskoonsa, rakkaudesta puhumattakaan.
Armon suuruus paljastuu syvyyksissä, josta ei omin avuin nousta pintaan. Sen myötä kasvaa ymmärrys, että oma elämä on monin tavoin Jumalan pyhän lain vastaista. Luonnollisen elämän virrassa etenevällä ei ole vaihtuvien maisemien katselemisen ohella muuta osaa ja määränpäätä kuin tuhoutuminen alajuoksulla. Elämä armossa muuttaa luonnollisen elämämme suunnan ja virtauksen lähetyselämäksi. Armo on elintilamme Kristuksessa.
Kristitty on maailmassa kuin kala (ikhthys) vedessä. Voimme vapaasti liikkua salmessa, ihailla ja tutkia maisemia ja poukamia. Kaikkein kauneinta on vedenalainen maailma, se joka ei näy pintaan ja jossa virtaus käy kohti yläjuoksua.

Lähetyselämään

Kristityn vapaus -nimisessä kirjoituksessaan Martti Luther kuvaa Jumalan armollisen rakkauden luonnetta käyttäen vertauskuvaa virtaamisesta: ”Kuten Jumala on Kristuksen kautta auttanut meitä ilman omaa ansiotamme, ei meidänkään sen vuoksi tule ruumiillamme ja teoillamme tehdä muuta kuin auttaa lähimmäistämme… Jumalan lahjojen tulee virrata yhdeltä toiselle. Kristukselta nämä lahjat virtaavat meille, häneltä, joka eläessään otti meidän asiamme omakseen, aivan kuin hän olisi ollut sitä, mitä me olemme. Meiltä lahjojen tulee virrata niille, jotka niitä tarvitsevat”. 
Kristukseen uskova ei uiskentele virtauksissa omaksi ilokseen. Elämä on strategista olemista Kristuksessa. Jumalalta saadut lahjat saa iloisesti vastaanottaa, niistä saa nauttia ja hyötyä, mutta niillä ei voi tehdä, mitä itse haluaa. Saamisamme lahjoissa on jonkun toisen nimi ja osoite. Jumalan rakkautta ei pidä padota. Niin tehdessäni petän sekä armollisen Antajan että hänet, jolle minun oli määrä toimittaa lahjani.
Armo on lahja, jonka usko ottaa kiittäen vastaan. ”Usko miellyttää Jumalaa, koska se antaa yksin Jumalalle kunnian osoittamalla kiitollisuutta lahjasta”.

On siis rohjettava sukeltaa syvyyksiin. Se kyllä tarkoittaa uskallusta kohdata oma kelvottomuus ja se kuolemanvakava tilanne, että vesi virtaa luonnostaan väärään suuntaan enkä omilla ponnisteluillani jaksa uida vastavirtaan. Mutta syvemmällä pinnan alla on toisenlainen virtaus. Pojan ansion suojassa ja Isän rakkaudessa voi syntinen ihminen rauhassa ja ilolla löytää elintilansa sekä tarkoituksen ja päämäärän elämälleen. Ja miten mielenkiintoisiin maisemiin virta viekään.

Pekka Mäkipää

sunnuntai 2. heinäkuuta 2017

Henri Oksasen puhe Lähetyksen Kesäpäivillä Raahessa 17.6.2017

Raahen museon pitkäaikainen johtaja Eija Turunen on usein kertonut raahelaista tarinaa vuodelta 1876 Durchmanin varustamon purjealus Iriksen vesillelaskutapahtumasta. Nämä laivojen vesillelaskut tällaisessa pienessä merenrantakaupungissa olivat vanhan tavan mukaan melko isoja yleisötapahtumia, ne kokosivat suuren joukon kaupunkilaisia pällistelemään toimitusta jo ihan pelkästä mielenkiinnosta. Nämä tilaisuudet eivät olleet ainoastaan juhlallisia toritapahtumia vaan niihin liittyi myös yksi hyvin konkreettinenkin seikka. Nimittäin tilaisuuksien kiinnostavuutta vahvisti myös se, että näissä vesillelaskuissa käytettyä lipeää saattoi keräillä jälkeenpäin pesuaineeksi oman talon tarpeisiin.

Tarina kertoo, että tuona vesillelaskupäivänä kun Iristä laskettiin vesille, veden pinta oli tavallista matalammalla ja kun laivaa laskettiin soopalla liukastettua tapulipetiä pitkin veteen, kävi niin onnettomasti, että laiva törmäsi pohjaan ja kaatui kyljelleen. Laivan kylki ja emäpuu rikkoontuivat ja laivan kannella olleet muutamat miehet meinasivat pudota mereen.

Ja tässä hieman järkyttävässäkin tilanteessa Durchmanin 5-vuotias Johan poika oli sanonut näin että: ”Niinhän siinä käy, kun meillä kotona ei ikinä rukkoilla”. Tämä lausahdus oli ilmeisesti jäänyt elämään hänen äitinsä mieleen koska perimätiedon mukaan tämän tapauksen jälkeen alettiin Durchmanilla ja muissakin raahelaishuusholleissa pitää ompeluseuroja merimieslähetyksen hyväksi. Tuolloin Raahessa oli jo olemassa ompeluseuroja pakanalähetykselle ja koska tämä kaupunki oli pieni, niin päätettiin molemmat kohteet sekä merimiehet että pakanat hoitaa samoissa seuroissa.

Tämä 141 vuotta sitten kotiseuroina alkunsa saanut Raahen merimies- ja pakanalähetyspiiri kokoontuu edelleen viikoittain joka maanantai tuolla seurakuntakodin pienessä salissa klo 18.00. Nyt tosin noin kolme viikkoa sitten jäimme totutun tapamme mukaan kesätauolle mutta joka tapauksessa taas syksyllä jatketaan. Meitä käy piirissä hieman kerrasta riippuen parin kymmenen henkilön aktiivinen joukko. Vaikka se jostakin saattaa tuntua hieman vähäpätöiseltä ja vakiintuneelta peruspiiriltä niin työntekijän näkökulmasta käsin saan nöyrältä paikalta aina yhä uudelleen todeta, että lähetyspiirillä on aivan omanlaisensa erityispaikka ainakin minun sydämessäni. Viikoittain luemme piirissä  kaikki tulleet lähettikirjeet. Esimerkiksi Pirkko Saidin työn kuulumiset ebenezer kodilta tai Ellan ja Jannen uutta intoa ja ihmetystä puhkuvat eloisat kirjeet uudessa elämäntilanteessa kaukana kotoa Jumalan valtakunnan työssä. Nämä kirjeet ja kuulumiset tuovat raikkaan tuulahduksen kansainvälisyyttä siihen sinänsä arvokkaaseen mutta meille melko arkiseen suomalaisen perusluterilaisen kansankirkon arkeen. Pääsemme hetkeksi kirjeiden kautta osalliseksi sitä laajempaa, Kristuksen kirkon maailmanlaajuista verkostoa jossa saamme omalta paikaltamme olla yhtenä pienenä lenkkinä.

Rippileirillä, lähetystyön tunnilla minulla on tapana opettaa nuorille kuulijoille että lähetystyö on jokaisen seurakuntalaisen tehtävä. Työssä tarvitaan lähtijöitä, eli niitä jotka lähtevät työhön kaukaisille maille, luopuen usein länsimaisesta hyvinvoinnistamme joskus hyvin alkeellisiinkin olosuhteisiin. Syy siihen miksi olen rohkaistunut puhumaan juuri lähetystyöstä jokaisen seurakuntalaisen tehtävänä, johtuu oikeastaan siitä, että usein juuri lähetystyöntekijät vierailuillaan muistuttavat minua, että myös lähettäjän rooli on hyvin tärkeä lähetystyössä. Tarvitaan aina myös lähettäjiä, taloudellisen tuen mahdollistajia, esirukoilijoita työn puolesta. Lähetyskentillä tarvitaan tunnetta siitä, että työ ei ole ainoastaan lähettien omaa yksinäistä puurtamista vaan että sillä työllä on paitsi Kristuksen antaman kaste- ja lähetyskäskyn missio myös konkreettinen kristittyjen tukijoukko kotimaassamme joka myötäelää, hengittää ja on läsnä siinä työssä jota he tekevät.

Ja mitäpä me täällä muuta tekisimme kuin antaisimme kätemme ja taitomme käyttöön siinä työssä jossa itse Kristus kutsuu ihmisiä yhteyteensä. Eläkkeellä olevaa Pattijokista kolleegaani Juhani Pyhtilää siteeraten meillä täällä Raahen alueella on tapana ollut todeta, että lähetyskäsky ei kuulunut että jääkää ja istukaa vaan nimenomaan Jeesus kehoitti, että Menkää ja Tehkää. Ja ainakin siihen tekemisee meillä on täällä seurakunta-arjessa olemassa hyvät mahdollisuudet ja resurssit olla tukena sille työlle.
Tämä voi kuulostaa ehkä liiankin juhlalliselta, enkä tahdo sitä väärällä tavalla liiaksi korostaa mutta tahdon kiitollisena todeta, että tämän tilaisuuden juontopari, Ella ja Janne ovat meille raahelaisille olleet ikäänkuin rukousvastauksia. Usein olen työssäni kuullut huokauksia siitä, että kumpa lähetystyö edelleen tavoittaisi nuoria ja uusia työntekijöitä. Me raahelaiset koemme kyllä olevamme siunattuja siinä, että olemme saaneet nuoret lähtijät Kylväjän kautta tehtävään työhön. Haluamme olla omalta paikaltamme tukemassa ja mahdollistamassa sitä työtä.

Teille kentälle palaavat lähetystyöntekijät tahdon tähän loppuun nostaa esille Raamatun jakeet Paavalin kirjeestä Roomalaisille.

Sanoohan Raamattu: "Ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään". Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä; sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. Sillä "jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu".

Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Onhan kirjoitettu: kuinka ihanat ovat ilosanoman tuojan askelet! (Paavalin kirje roomalaisille 10: 11-15)


Siunattuina ja iloisin mielin siis menkää ja tehkää. Tietäkää levosta käsin, että teidän ei tarvitse kokea tekevänne työtä yksin vaan teillä on lähettäjien joukko rukouksin kantamassa työnne taakkoja ja haasteita yhdessä kaikkivaltiaan tiettäväksi. Itse Kristus tietänne johtakoon. Aamen.

lauantai 1. heinäkuuta 2017

Leiri-isonen on vastuullisella paikalla

15-vuotias Aatos Kärki on kokenut leiriläinen, ja tänä kesänä hän on ollut ensimmäistä kertaa isosena Opkon Ruttureppu-leirillä Enä-Sepän leirikeskuksessa Vihdissä. Kylväjä toi leirin ohjelmaan lähetyskasvatusta."Olen ollut leireillä mukana vuodesta 2011 lähtien. Jonkin verran yli 20 leiriä on jo takana. Tämä on aikalailla eka kerta isosena", Aatos kertoo.

"Mun tehtäviin kuuluu ohjata nuorempia, ja olla tukena, kun käsitellään hengellisiä asioita. Olen myös leikinohjaaja ja ylipäätään sellainen isoveli", nuorimies listaa.


Leirillä riittää vipinää, ja joskus isosenkin voimat meinaavat olla koetuksella.

"On ollut yllättävän vaikeaa saada lasten järkyttävän kova kilpailuhenkisyys kanavoitua", hän huokaa.

Aatoksen mielestä kivointa leirillä on ollut Jumalan läsnäolo ja johdatus. Hän paljastaa olevansa todellinen leirikonkari, sillä Opkon leirien lisäksi hän on isosena myös Tuusulan, Keravan ja Järvenpään seurakuntien yhteisellä kehitysvammaisten erityisrippileirillä.

"Minulla on siellä oma ohjattava, ja mun tehtävä on olla 24/7 hänen rinnallaan ja tukena."

Aatokselle lähetystyö on yksi kiinnostuksen kohteista. Hän valitsikin iltapäivän kanavista syventävän lähetyspajan, jossa tutustuttiin Kylväjän lähetystyöhön ja rukoiltiin lähettien puolesta.

"Taas kerran oli hienoa saada uusia tietoja ja laajentaa omaa ajatusmaailmaa. Uusista kulttuureista tiedon saaminen on aina omanlaistansa herkkua", Aatos on hyvillään.sunnuntai 25. kesäkuuta 2017

Vainot hiipivät – Miksi Stefanos kuoli?Lähetysteologi Jukka Norvannon opetus Lähetyksen kesäpäivillä Raahessa 17.6. olleessa kanavassa.

Tämän luennon teemana on kristittyjen vainot. Siinä keskityn Uuteen testamenttiin ja erityisesti Apostolien tekoihin. Ensimmäisten kristittyjen vainoissa on nähtävillä tietynlainen tapahtumakulku, joka on sen jälkeen toistunut monia kertoja eri puolilla maailmaa.Ennen kuin lähdemme tutkimaan tarkemmin alkuseurakuntaa ja Stefanosta, syytä on pohtia hetki sitä, miten vaino tulisi tässä tapauksessa määritellä.  Sillä selväähän on, ettei kaikessa siinä kärsimyksessä, jota kristityt tässä maailmassa kohtaavat toisten ihmisten taholta, ole suinkaan kysymys Jeesuksen tähden tulevasta vainosta. Jos teemme huonosti työmme, ja meitä moititaan siitä, kysymys ei ole vainosta. Tai jos rattijuoppo ajaa autollaan kristityn päälle, vainosta ei voi puhua silloinkaan. Tai jos naapurit juoruavat meistä selkämme takana, silloinkaan pahan puhuminen ei välttämättä johdu siitä, että uskomme Jeesukseen. Kaikkea sellaistahan joutuvat kokemaan muutkin ihmiset tämän maailman keskellä eläessään.Jos vainon määritelmää etsii aihetta käsittelevästä kirjallisuudesta, huomaa, ettei yhtä ja kaikkien hyväksymää muotoilua taida ollakaan. Toki johonkin pisteeseen saakka ollaan yhtä mieltä siitä, mitä ainakin voidaan kutsua vainoksi, mutta, kuten sanottu, määritelmät vaihtelevat. Usein vainon määritelmään liitetään ajatus siitä, että se on laajan yhteisön, joskus jopa kokonaisen valtiokoneiston käynnistämä ja ylläpitämä ja usein systemaattinen järjestely kristittyjen toiminnan lakkauttamiseksi. Se tapahtuu mm. karkottamalla kristityt tietyltä alueelta tai kokonaisesta maasta sekä vangitsemalla ja surmaamalla heitä.Tällainen vainon määrittely onkin monin paikoin riittävä ja kuvaa hyvin sitä todellisuutta, jonka keskellä monet kristityt elävät. Nykyään esimeriksi Pohjois-Koreassa voidaan puhua juuri tämän määritelmän mukaisesta vainosta, ja sellaisesta on kysymys myös joissakin islamilaisissa maissa.Suurimman ongelman määrittelyille muodostavat yksittäistapaukset. Jos yksittäinen kristitty joutuu jonkun toisen ihmisen pilkkaamaksi tai vahingoittamaksi, voidaanko puhua vainosta edes siinä tapauksessa, että pilkka johtuu nimeen omaan Jeesukseen uskomisesta? Vai voidaanko vainoista puhua vasta silloin, kun sen kohteeksi joutuu useita kristittyjä tai kokonainen seurakunta tai kirkko?Oliko esimerkiksi se ruotsalainen pappi oikeassa, josta Ruotsissa sijaitsevan sielunhoitokeskuksen johtaja Fredrik Brosché kertoi joitakin vuosia sitten? Seurakunta oli saanut uuden innokkaan papin, ja päästyään saarnatuoliin nuori mies ei säästellyt sanojaan, vaan antoi tulla lakia täydeltä laidalta. Seurauksena oli, että eräs tuohtunut seurakuntalainen seurasi pappia sakastiin jumalanpalveluksen jälkeen ja antoi nyrkkinsä kertoa, mitä mieltä hän saarnasta oli. Tämän jälkeen pappi oli rynnännyt huoneesta ulos ja huutanut: ”Olen saanut kärsiä Kristuksen tähden! Olen saanut kärsiä Kristuksen tähden!” Joutuiko hän vainon kohteeksi?Entä joutuiko vainon kohteeksi 17-vuotias Cassie Bernall, josta Ronald Boyd-MacMillan kertoo kirjassaan? Huhtikuun 20. päivänä vuonna 1999 kaksi aseistautunutta nuorta miestä tunkeutui Coloradon Littletonissa sijaitsevaan kouluun, jota Cassie kävi. Löydettyään hänet he osoittivat aseella hänen päätään ja kysyivät: ”Uskotko sinä Jumalaan?” Kun tyttö vastasi: ”Kyllä.”, he vetivät liipaisimesta ja tyttö kuoli välittömästi.On selvää, että tällaisissa tilanteissa kannat vaihtelevat. Toisten mielestä vainosta voidaan puhua vasta kun ihminen on vähintään joutunut vankilaan uskonsa vuoksi, toisten mielestä esimerkiksi syrjityksi joutuminen urakehityksessä uskon vuoksi riittää täyttämään vainon määritelmän. Monissa määrittelyissä ei siis oteta huomioon sitä, että vainoa voi tapahtua myös hyvinkin pienissä yhteisöissä, kuten perheessä ja jopa aviopuolisoiden välillä.Kirjassaan Faith that endures Ronald Boyd-MacMillan tarkastelee kysymystä vainoista laaja-alaisesti. Hän näkee vainojen syntymisessä selvän kehityskulun, joka johtaa asenteiden ja väkivaltaisuuden asteittaiseen kovenemiseen. Hän ei kuitenkaan ajattele vainojen alkavan vasta kehityskulun viimeisessä vaiheessa, vaan näkee kaikki muutkin vaiheet jo vainona. Hän siis näkee vainot prosessina.Ajattelenkin, että vainoamis-käsitettä ei tule rajata kovin tiukasti. Vaino voi saada monenlaisia muotoja, ja joskus se voi olla piilevänä läsnä jopa rakenteissa. Ehkäpä meille riittää vainon määritelmäksi se, mitä Jeesus sanoo Vuorisaarnassa: ”Autuaita olette te, kun teitä minun tähteni herjataan ja vainotaan ja kun teistä valheellisesti puhutaan kaikkea pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä palkka, jonka te taivaissa saatte, on suuri. Niinhän vainottiin profeettojakin, jotka elivät ennen teitä” (Matt. 5:11-12). Vainoa on siis tämän määritelmän mukaan kaikki se ikävä, joka ihminen kohtaa toisten ihmisten, organisaatioiden tai kokonaisen yhteiskunnan taholta vain siitä syystä, että hän tunnustautuu Jeesuksen seuraajaksi sekä sydämessään että teoissaan.Vältän tiukkojen määrittelyjen antamista siitäkin syystä, ettei määritelmä sinänsä auta meitä ehkä kuitenkaan ymmärtämään, miltä ihmisestä tuntuu, kun hän Jeesuksen uskomisen tähden menettää kotinsa, terveytensä ja ystäviään. Iranilainen tuttuni ja vainoja hyvin läheltä seurannut Sarah Kaboli päättää pitkän kuvauksensa omista ja perheensä vaiheista sanoihin: ”Minä voin antaa anteeksi heille, mutta kuvittelen, miltä heistä mahtaisi tuntua, jos joutuisivat jonakin päivänä jättämään kotinsa ja muistonsa.”Kun avaamme Uuden testamentin, huomaamme, ettei sitä tarvitse lukea kovinkaan pitkään, kun kysymys vainosta tulee vastaan. Jeesus itse joutui sen kohteeksi jo pienenä lapsena, kun Herodes Suuri käski surmata Betlehemin alueelta kaikki kaksivuotiaat ja sitä nuoremmat poikalapset. Ja niin kuin edellä luin jo  Matteuksen viidennessä luvussa näemme hänen valmistavan seuraajiaan vainojen varalle. Luen vielä uudelleen nuo jakeet: ”Autuaita olette te, kun teitä minun tähteni herjataan ja vainotaan ja kun teistä valheellisesti puhutaan kaikkea pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä palkka, jonka te taivaissa saatte, on suuri. Niinhän vainottiin profeettojakin, jotka elivät ennen teitä” (Matt. 5:11-12).Tässä ja monessa muussakin yhteydessä Jeesus ilmoitti, että häneen uskominen toisi mukanaan myös paljon kyyneleitä ja tuskaa. Siitä huolimatta he pitivät Jeesusta ja hänen seuraansa arvokkaampana kuin kaikkea sitä ikävää, mikä siitä seurasi.Ehkäpä kaikkein puhuttelevin vainoista varoittava kohta on talletettu jakeisiin Joh. 15:18-21. Ne kertovat siitä, mitä Jeesus sanoi opetuslapsilleen ehtoollisen yhteydessä ennen Getsemaneen siirtymistä: ”Jos maailma vihaa teitä, muistakaa, että ennen teitä se on vihannut minua. Jos te kuuluisitte tähän maailmaan, se rakastaisi teitä, omiaan. Mutta te ette kuulu maailmaan, koska minä olen teidät siitä omikseni valinnut, ja siksi maailma vihaa teitä. Muistakaa, mitä teille sanoin: ei palvelija ole herraansa suurempi. Jos minua on vainottu, vainotaan teitäkin. Jos minun sanaani on kuultu, kuullaan myös teidän sanaanne. Kaiken tämän ihmiset tekevät teille minun nimeni tähden, siksi etteivät tunne häntä, joka on minut lähettänyt.”Jeesus ei maalaillut ruusuisia tulevaisuudenkuvia oppilaittensa silmien eteen. Näillä sanoillaan Jeesus päinvastoin ilmoitti, mikä on niin opetuslasten kuin kaikkien muidenkin hänen seuraajiensa osa ja tehtävä tässä maailmassa. Se on hyvän uutisen viemistä eteenpäin huolimatta epäsuosiosta ja vainoista. Opetuslapsista ilmeisesti vain Johannes kuoli luonnollisen kuoleman. Kaikki muut surmattiin vain siitä syystä, että he kieltäytyivät vaikenemasta Jeesuksesta. Tosin on hyvä muistaa, että aivan helppoa vainoon suostuminen ei opetuslapsillekaan ollut. Getsemanessa he kaikki pakenivat, kun Jeesusta tultiin pidättämään, ja myöhemmin Pietari kolmeen kertaan julkisesti kielsi edes tuntevansa Jeesusta. Vasta ylösnousseen Jeesuksen kohtaamisen jälkeen ja Pyhän Hengen saatuaan he olivat valmiimpia kohtaamaan myös Jeesuksen tähden tullutta vainoa.Jeesus paljastaa mielenkiintoisen yksityiskohdan vainojen syistä lausuessaan kovia sanoja aikansa uskonnolliselle johtajistolle jakeissa Matt. 23:34-35: ”Kuulkaa siis: Minä lähetän teidän luoksenne profeettoja, viisaita miehiä ja lainopettajia. Toiset heistä te tapatte ja ristiinnaulitsette, toisia ruoskitte synagogissanne ja ajatte takaa kaupungista toiseen. Näin te tulette syypäiksi kaikkeen viattomaan vereen, joka maan päällä on vuodatettu, hurskaan Abelin verestä aina Sakarjan, Barakjan pojan, vereen asti, hänen, jonka te tapoitte temppelin ja alttarin välille”.Profeetat, viisaat miehet ja lainopettajat olivat esimerkkejä ihmisistä, joita Jumala oli vuosisatojen varrella aikana käyttänyt Israelin kansan herättelijöinä. Nyt Jeesus sanoo tekevänsä jotakin vastaavaa.  Hänkin lähettää niin profeettoja, lainopettajia kuin myös Jumalan viisauden tuntijoita Israelin kansan keskuuteen. Jeesuksen lähettämät sanansaattajat eivät kuitenkaan saisi sen parempaa osaa kuin Vanhan testamentin aikana vaikuttaneet profeetat. Heitäkin vainottaisiin, aina ristiinnaulitsemista myöten.Jeesus mainitsi esimerkkeinä kaksi marttyyrikuoleman kohtaloiksi joutunutta Vanhassa testamentissa mainittua ihmistä. He olivat VT:n ensimmäinen ja viimeinen marttyyri. Abelin surmasi Kain Jumalan uhrialttarin ääreen. Sakarja, Barakjan poika, viitannee 2 Aik 24:20-21:ssa mainittuun tapaukseen: ”Silloin Jumalan henki valtasi Sakarjan, pappi Jojadan pojan. Hän astui kansan eteen ja sanoi: - Näin sanoo Jumala: 'Miksi rikotte Herran käskyjä vastaan? Se tuottaa teille onnettomuuden. Koska olette hylänneet Herran, hänkin hylkää teidät.’" Mutta väkijoukko liittoutui häntä vastaan, ja kuninkaan käskystä hänet kivitettiin kuoliaaksi Herran temppelin esipihalla.”Toinen Aikakirja on heprealaisessa Raamatussa sijoitettu viimeiseksi kirjaksi, siksi Jeesuksen esimerkki kattaa koko Vanhan testamentin alkaen Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta päättyen sen viimeiseen kirjaan. Jeesuksen tarkoitus on selvä: alusta loppuun asti Jumalan tahtoa on vastustettu, ja ne, jotka ovat sitä esillä pitäneet, ovat saaneet jopa hengellään maksaa siitä, että ovat avanneet suunsa. Aabelia ja Sakarjaa yhdistää sekin, että heidän surmansa tapahtui Jumalan alttarin äärellä. Se muistuttaa siitä, että Jumalan tahdon mukainen elämä ja jumalanpalvelus nostattaa ihmisissä vihaa, joka lopulta johtaa väkivaltaan ja jopa murhaan. Jeesus ei todellakaan jätä seuraajiaan pettävien toiveiden varaan, vaan kertoo realistisesti siitä, mikä olisi odottamassa myös hänen seuraajiaan.Siirrymme nyt Apostolien tekoihin. Apostolien teot yhdistää toisiinsa evankeliumikirjat ja Uuden testamentin kirjeet. Apostolien teoista paljastuu hyvin, miten Jeesuksen sanat hänen seuraajiensa vainoamisesta alkoivat toteutua.Jeesuksen taivaaseen astumisen ja Pyhän Hengen vuodattamisen jälkeen opetuslapset astuivat helluntaina rohkeasti julkisuuden valokeilaa ja alkoivat julistaa Israelin kansalle, että Jeesus oli profeettojen ennustama Messias. Siksi pelastuakseen ihmisen on käännyttävä synneissään hänen puoleensa ja uskottava häneen. Helluntaipuheessaan Pietari mm. julisti: Israelilaiset, kuulkaa mitä teille sanon! Jeesus Nasaretilainen oli Jumalan teitä varten valitsema mies. Sen Jumala osoitti niillä voimateoilla, merkeillä ja ihmeillä, joita Jeesus hänen lähettämänään teki teidän keskuudessanne, niin kuin tiedätte. Tämän Jeesuksen te surmasitte. Te panitte lakia tuntemattomat pakanat naulitsemaan hänet ristiin, kun hänet oli annettu teidän käsiinne niin kuin Jumala oli suunnitellut ja ennalta nähnyt. Mutta Jumala herätti hänet, päästi hänet kuoleman kidasta. Eihän edes ollut mahdollista, että kuolema olisi voinut pitää häntä vallassaan” (Ap. t. 2:22-24).Ihmiset, joille opetuslapset, Pietari ja Johannes etunenässä, julistivat evankeliumia, muistivat hyvin, mitä Jerusalemissa oli vähän aikaisemmin tapahtunut. Suurin osa heistä oli itse nähnyt Jeesuksen ja kuullut hänen puhuvan. Uutta oli kuitenkin se, että tämä ristille naulittu ja kalliohautaan haudattu Jeesus oli noussut kuolleista. Kuka tahansa saattoi käydä katsomassa tyhjentynyttä hautaluolaa. Tyhjä hauta, opetuslasten pelon nopea vaihtuminen rohkeudeksi ja heidän kirjoituksiin eli Vanhan testamentin lupauksiin perustuva julistuksensa vakuuttivat nopeasti monet kuulijoista sanoman totuudellisuudesta, ja niin Jeesukseen uskovien määrä alkoi nopeasti kasvaa.Apostolien julistus ja sen vaikutukset kiirivät nopeasti myös uskonnollisten johtajiston korviin. He kokivat syntyneen liikehdinnän uhkana omalle asemalleen eivätkä aikoneet jäädä sivusta seuraajiksi. Seurauksena oli, että Jeesuksen lupaamat vainotkin alkoivat. Ensimmäisessä vaiheessa ne eivät vielä kuitenkaan uhanneet opetuslasten henkeä.Tilanteen kehittymisestä kerrotaan Ap. t. 4:1-4:ssa: Kun Pietari ja Johannes vielä puhuivat kansalle, tulivat paikalle papit, temppelivartioston päällikkö ja saddukeukset. He olivat suutuksissaan siitä, että apostolit opettivat kansaa ja Jeesuksen ylösnousemukseen vedoten julistivat ylösnousemusta kuolleista. He pidättivät Pietarin ja Johanneksen ja panivat nämä yöksi vankilaan; oli näet jo ilta. Mutta monet niistä, jotka olivat kuulleet heidän puheensa, uskoivat. Miehiä oli nyt jo noin viisituhatta.”Jeesuksen ajan Israelissa uskonnollista ylimystöä edustivat saddukeukset. He polveutuivat ylipappi Sadokista ja edustivat ylintä papistoa. Heidän keskuudestaan valittiin siis ylipappi, mistä syystä he vastasivat myös mahtavasta Jerusalemin temppelistä, sen uhreista ja rahaliikenteestä. He olivat myös läheisessä yhteistyössä roomalaisten kanssa, jotka pitivät aluetta hallinnassaan. Heidän kannaltaan nopeasti kasvanut Jeesuksen seuraajien yhteisö edusti kaksinkertaista uhkaa.Ensinnäkin Jeesus oli julkisten toimintansa aikana noussut selvästi kansan uskonnollista johtajistoa vastaan ja ilmoittanut temppelistäkin tulleen paikan, jota rosvot pitivät turvapaikkanaan. Jeesuksen ja nyt hänen oppilaittensa suuri suosio uhkasi siis heidän asemaansa kansan uskonnollisena eliittinä. Lisäksi saddukeukset, joilla oli hyvät suhteet roomalaisiin, pelkäsivät kansan keskuudessa syntyneen liikehdinnän nakertavan heidän poliittista ja samalla taloudellista vaikutusvaltaansa.

Hyvä on huomata sekin, että Pietaria ja Johannesta pidättämään saapuneet miehet edustivat, paitsi Israelin uskonnollista johtoa, myös esivaltaa.Saddukeuksiin kuuluneet ylipapit olivat olleet ratkaisevassa asemassa myös Jeesuksen saattamisessa roomalaisten käsiin teloitettavaksi. Nyt samat voimat ovat liikkeellä saadakseen myös Jeesuksen ylösnousemuksesta julistaneet apostolit hiljennetyiksi. Edellä lainaamissani jakeissa siis kuvataan ensimmäistä Jeesuksen seuraajiin kohdistunutta vainoa.Ensimmäinen koettelemus merkitsi yötä vankilassa ja sitä seuraavana päivänä kuulusteluun joutumista. Luukas kuvaa Apostolien teoissaan tapahtumaa tarkasti aivan kuin ennakoiden, mitä myöhemmin tapahtuisi monelle muullekin Jeesuksen todistajalle.Seuraamme Luukkaan kertomusta: “Seuraavana päivänä kokoontuivat Jerusalemissa juutalaisten hallitusmiehet, vanhimmat ja lainopettajat. Ylipappi Hannas oli paikalla, samoin Kaifas, Johannes, Aleksandros ja kaikki muut, jotka olivat ylipapillista sukua” (Ap. t. 4:5-6).Luukas kertoo jatkossa, että Johannesta ja Pietaria oli kokoontunut tuomitsemaan Suuri neuvosto eli Sanhedrin. Tämän israelilaisten sisäisistä asioista päättävän korkeimman elimen tutkittavaksi opetuslapset siis joutuivat.Kuulustelu alkaa: ”He käskivät tuoda apostolit eteensä ja kysyivät: ’Millä voimalla ja kenen nimessä te tämän teitte?’”  (Ap. t. 4:7). Kuulustelijat lähtivät liikkeelle uusimmasta hämmennystä aiheuttaneesta tapahtumasta. Pietarin ja Johanneksen kautta oli Jerusalemin temppelin liepeillä kerjännyt rampa parantunut, mikä oli aiheuttanut suurta kuohuntaa kansan parissa. Kuulustelijoita kiinnosti tietää, mistä apostolit olivat saaneet sellaisen vallan.Pietarin rohkeus ja vastaus hämmentävät. Esivallan kuulustelussa tuo aikaisemmin karkuteille lähtenyt mies käyttääkin näin avautunutta tilaisuutta hyväkseen, ja hän alkaa julistaa myös kansan hallitusmiehille evankeliumia Jeesuksesta. Näitä sanoja lukiessa voi vain ihmetellä sitä valtavaa muutosta, joka miehessä oli lyhyen ajan sisällä tapahtunut. Arviolta paria kuukautta aikaisemmin hän oli samaisen ylipappi Hannaan pihalla pelännyt palvelustyttöäkin, joka oli arvellut hänen kuuluvan Jeesuksen seuraajiin.Tällä kerralla maailma saa kuulla aivan toisenlaisen sanoman: ”Silloin Pietari, Pyhää Henkeä täynnä, sanoi heille: ’Kansan hallitusmiehet ja vanhimmat! Jos meidät nyt pannaan vastaamaan sairaalle tekemästämme hyvästä teosta ja ilmoittamaan, kenen nimessä hänet on parannettu, niin tietäkää tämä, te kaikki ja koko Israelin kansa: se tapahtui Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä. Hänet te ristiinnaulitsitte, mutta Jumala herätti hänet kuolleista. Hänen voimastaan tämä mies seisoo terveenä teidän edessänne. Hän on se kivi, joka ei teille rakentajille kelvannut mutta josta on tullut kulmakivi. Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaankannen alla’” (Ap. t. 4:8-12).Kun Jeesus oli kulkenut Juudan ja Galilean teillä opetuslapsiaan valmentaen, hän oli kertonut myös siitä, mitä tapahtuisi, kun näitä vietäisiin kuulusteltaviksi viranomaisten eteen. Markuksen evankeliumissa Jeesus sanoo siitä näin: ”Kun teitä viedään luovutettaviksi viranomaisille, älkää etukäteen olko huolissanne siitä mitä puhuisitte. Puhukaa ne sanat, jotka teille tuona hetkenä annetaan. Silloin ette puhu te, vaan Pyhä Henki” (Mark. 13:11).Näiden sanojen toteutumaa saamme olla nyt todistamassa, kun Pietari ja Johannes ovat viranomaisten edessä. Rohkeuden Pietarille toi Pyhä Henki, joka johti hänen sanojaan. Ihmisiä pelkäämättä kieltämiseen langennut opetuslapsi kertoo Jeesuksen olevan ihmiskunnan ainoa mahdollisuus saada syntinsä anteeksi ja pelastua. Pietari puhuu niille samoille ihmisille, jotka maksoivat Juudakselle Jeesuksen kavaltamisesta; niille, jotka lahjoivat hautaa vartioineet roomalaiset sotilaat levittämään valhetta, jonka mukaan opetuslapset olisivat ryöstäneet Jeesuksen ruumiin sillä aikaa, kun he olivat itse nukkuneet vartiossa; hän puhuu valtaa pitäville ihmisille, joilla on valta riistää myös hänen henkensä. Eikä Pietari edes yritä vaimentaa sanojaan ihmisystävällisempään suuntaan. Hän antaa tulla täydeltä laidalta, niin ettei kenellekään jää epäselväksi hänen tarkoituksensa.Luukkaan kertomuksesta käy ilmi, etteivät neuvoston jäsenet ryhtyneet väittelemään Raamatun kohdista Pietarin ja Johanneksen kanssa. Ilmeisesti heillä oli vielä liian hyvässä muistissa, kuinka he kerta toisensa jälkeen olivat hävinneet väittelyssä Jeesukselle. Ja hänen seuraajansa puhuivat Pyhän Hengen innoittamina yhtä suurella vakuuttavuudella. Luukas kirjoittaakin: ”He käskivät apostolien poistua istuntosalista ja neuvottelivat keskenään: ’Mitä me teemme näille miehille? Heidän toimestaan on selvästikin tapahtunut ihme. Jerusalemilaiset sen jo tietävät, emmekä me voi sitä kiistää. Mutta ettei tapaus tulisi kansan parissa vielä laajemmalti tunnetuksi, meidän on paras jyrkästi kieltää heitä enää puhumasta sen miehen nimessä kenellekään.’ He kutsuivat apostolit sisään ja kielsivät heitä enää puhumasta tai opettamasta yhtään mitään Jeesuksen nimessä” (Ap. t. 4:15-18).Tässä kohtaa näemme, kuinka esivalta ylittää sille kuuluvan oikeuden. Niin tapahtuu aina, kun ihmisiä kielletään kertomasta toisille siitä pelastusteosta, jonka Jumala on Jeesuksessa valmistanut. Silloin ihminen asettaa itsensä ja omat ajatuksensa Jumalan edelle ja vaatii toisiakin alistumaan niihin. Sanomattakin on selvää, miten sellaiseen käskyyn on suhtauduttava. Pietari ja Johannes eivät epäröineet kertoa, mitä mieltä he sellaisesta käskystä olivat: ”Onko Jumalan edessä oikein totella ennemmin teitä kuin Jumalaa? Ratkaiskaa itse. Me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet” (Ap. t. 4:19-20).Kuulustelijoita ei kiinnostanut Jeesuksessa tarjottu pelastus, mutta vielä tuossa vaiheessa he eivät tahtoneet ryhtyä myöskään väkivalloin vastustamaan apostoleiden toimintaa, vaan turvautuivat pelkkiin uhkauksiin: ”Silloin neuvoston jäsenet uhkailivat heitä entistä ankarammin, mutta päästivät heidät sitten vapaaksi kansan tähden. He katsoivat mahdottomaksi rangaista miehiä, sillä kaikki ylistivät Jumalaa sen johdosta, mitä oli tapahtunut. Olihan mies, joka tällä tunnusteolla oli parannettu, jo yli neljänkymmenen vuoden ikäinen” (Ap. t. 4:21-22).Näin saimme seurata kuvausta ensimmäisestä kristittyihin kohdistuneesta vainosta, joka oli seurausta siitä, että apostolit olivat alkaneet kertoa julkisesti ylösnousseesta Jeesuksesta.  Ensimmäinen kerta ei tuntunut vielä kovin pahalta. Se oli merkinnyt yhtä yötä vankilassa ja julkisia nuhteita. Seuraava kerta olisi jo astetta pahempi, ja sama koveneva suunta jatkui siitä eteenkinpäin.Kuvattuaan kasvavan seurakunnan elämää Luukas kertoo myös sen laajenevasta vaikutuksesta ympäristöön Ap. t. 5:15-16:ssa: “Ihmiset toivat sairaita kaduille ja panivat heidät vuoteille ja paareille, jotta Pietarin kulkiessa ohi edes hänen varjonsa koskettaisi jotakuta heistä. Myös Jerusalemin ympärillä olevista kaupungeista tuli ihmisiä suurin joukoin. He toivat mukanaan sairaita ja saastaisten henkien vaivaamia, ja kaikki nämä tulivat terveiksi.”Kehityssuunta ei jäänyt huomaamatta uskonnollisilta johtajilta. Niinpä Luukas ryhtyy kuvaamaan seuraavaksi edellistä jo paljon vakavampaa vainon muotoa: ”Silloin kiihko valtasi ylipapin ja hänen kannattajansa, koko saddukeusten ryhmäkunnan. He ottivat kiinni apostolit ja panivat heidät vankilaan” (Ap. t. 5:17-18).Jälleen kerran paljastuu, että erityisesti saddukeukset olivat vastuussa alkukirkon vainoamisesta. Jumala ei kuitenkaan vielä sallinut apostoleitaan hiljennettävän edes vähäksi aikaa. Sanoman oli saatava mennä eteenpäin: ”Mutta yöllä Herran enkeli avasi vankilan ovet, vei heidät ulos ja sanoi: ’Lähtekää täältä. Menkää temppeliin ja julistakaa kansalle kaikki tämän uuden elämän sanat’” (Ap. t. 5:19-20).Jumala selvästikin pitää evankeliumin esillä pitämistä tärkeänä. Hän lähettää jopa enkelinsä vapauttamaan vankeja, jotta mahdollisimman moni saisi kuulla hyvän uutisen syntien anteeksiantamisesta. Apostolit tottelivat enkeliä, ja he menivät heti aamun tullen temppeliin opettamaan. He eivät todellakaan salanneet toimiaan.Enkelin tekemän ihmeen ansiosta vartijatkaan eivät olleet havainneet, miten vangit olivat poistuneet vankilasta. Kuulusteluun apostolit kuitenkin joutuivat: ”Vartioston päällikkö lähti miehineen noutamaan apostoleita ja toi heidät paikalle. Väkivaltaa he eivät käyttäneet, sillä he pelkäsivät, että kansa voisi kivittää heidät. Apostolit tuotiin neuvoston eteen, ja ylipappi alkoi kuulustella heitä. Hän sanoi: ’Me kielsimme jyrkästi teitä opettamasta sen miehen nimessä. Mutta nyt koko Jerusalem on täynnä teidän oppianne ja te yritätte panna sen miehen kuoleman meidän syyksemme’” (Ap. t. 5:26-28).Ensimmäisellä kerralla kuulustelijat olivat tyytyneet vain uhkailemaan. Ehkäpä he olivat ajatelleet, että kun nuhtelu tulee tarpeeksi korkealta taholta, sitä eivät ainakaan oppimattomilta vaikuttaneet miehet uskaltaisi uhmata. Toisin oli kuitenkin käynyt. Opetuslapset eivät näyttäneet lainkaan piittaavan siitä, mitä heille oli sanottu.Ylipappi oli huolissaan erityisesti apostolien opetuksesta. Hänen mukaansa se oli täyttänyt jo koko Jerusalemin, mikä tietenkin oli ollutkin apostolien tarkoitus. Jokaisella on oikeus kuulla evankeliumi. Ylipappia näytti huolettaneen sekin, että ne pimeyden kätköissä tapahtuneet juonittelut, joihin hänkin oli syyllistynyt Jeesusta pidätettäessä, tulisivat päivänvaloon.Opetuslapsilla oli kuitenkin vastaus jo valmiina: "Ennemmin tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä” (Ap. t. 5:29). Opetuslapsilla ei ollut mitään aikeita luopua saamastaan tehtävästä. Edes Suurella neuvostolla ei ollut valtuuksia hiljentää heitä. Reaktiota ei tarvinnut kauaa odottaa: ”Tämän kuullessaan neuvoston jäsenet olivat pakahtua raivosta ja aikoivat tappaa heidät. Silloin nousi neuvoston keskeltä eräs fariseus, Gamaliel-niminen lainopettaja, jota koko kansa piti arvossa. Hän käski viedä miehet hetkeksi ulos ja sanoi sitten: ’Israelilaiset, harkitkaa tarkoin, ennen kuin teette mitään näille miehille. Ennen meidän päiviämme esiintyi Teudas. Hän väitti jokin olevansa ja saikin mukaansa neljäsataa miestä, mutta hänet tapettiin ja koko hänen kannattajajoukkonsa hävisi jäljettömiin. Hänen jälkeensä esiintyi verollepanon aikoihin Juudas Galilealainen. Myös Juudas houkutteli kansaa puolelleen, mutta hänkin sai surmansa ja koko hänen kannattajajoukkonsa joutui hajalle. Siksi annan teille nyt tämän neuvon: jättäkää nämä miehet rauhaan, antakaa heidän olla. Jos tämä heidän ajamansa hanke on lähtöisin ihmisistä, se kukistuu itsestään’” (Ap. t. 5:33-38).Gamalielin puhe aivan ilmeisesti pelasti tuossa tilanteessa opetuslasten hengen. Luukas kertoo: ”Gamalielin puhe saavutti vastakaikua. Neuvosto kutsui apostolit sisään, ruoskitti heidät ja kielsi heitä puhumasta Jeesuksen nimessä, mutta päästi heidät vapaaksi. Apostolit lähtivät neuvostosta iloisina siitä, että olivat saaneet kunnian kärsiä häväistystä Jeesuksen nimen tähden. Entiseen tapaan he joka päivä opettivat temppelissä ja kodeissa ja julistivat, että Jeesus on Messias” (Ap. t. 5:39c-42).Apostolit olivat nähneet Jeesuksen ristiinnaulittavan raa’alla tavalla. He tiesivät, mitä Jeesukselle oli maksanut se, että hän rakasti ihmisiä. Siksi apostolit pitivät kunniana saada kärsiä kipua Jeesuksen tähden. Eikä se kipu suinkaan hiljentänyt heitä. Ehtymättömällä innolla he todistivat ihmisille, että Jeesus on Vanhan testamentin kirjoituksissa luvattu Messias, ihmiskunnan ainoa toivo.Luukas on kertonut, että vaino alkoi pidätyksellä ja uhkauksilla. Seuraavassa vaiheessa oli pidätyksen lisäksi kuolemanrangaistuksella uhkaamista ja ruoskimista. Ankarista varoituksista ja uhkailuista oli siirrytty fyysiseen väkivaltaan.Näin ollen ei ole vaikea päätellä, minkä muodon vaino sai seuraavaksi. Luukas kertoo aluksi, kuinka kasvavan seurakunnan tehtävien hoitamiseen tarvittiin uusia luotettavia työntekijöitä. Sellaiseksi valittiin myös Stefanos, joka osoittautuikin pian mieheksi, joka hänelle uskottujen avustustehtävien lisäksi opetti myös innokkaasti Raamattua, ja hänen kauttaan tapahtui myös monia tunnustekoja. Hänen puheitaan kuunneltiin mielellään, ja niillä oli suuri vaikutus kuulijoihin, sillä hän pystyi vakuuttavasti osoittamaan, että Jeesus oli kirjoituksissa luvattu Messias. Pian Stefanoksen toiminta saavutti sellaiset mittasuhteet, että uskonnolliset johtajat päättivät tehdä siitä lopun kerralla. Aluksi he lähettivät vastaväittäjiä, joiden tehtävänä oli osoittaa hänen opetuksensa vääräksi. Se yritys ei kuitenkaan onnistunut, sillä Stefanos puhui Pyhän Hengen voimalla ”viisaasti, eivätkä he kyenneet pitämään puoliaan” (Ap. t. 6:10).Seuraavaksi Luukas kertoo, miten yksi Jeesuksen Vuorisaarnassa ennustama vainon muoto toteutui: “Silloin he värväsivät joitakin miehiä sanomaan: ‘Olemme kuulleet hänen puhuvan herjaavia sanoja Mooseksesta ja Jumalasta’” (Ap. t. 6:11).Jeesus oli sanonut Vuorisaarnassa: ”Autuaita olette te, kun teitä minun tähteni herjataan ja vainotaan ja kun teistä valheellisesti puhutaan kaikkea pahaa” (Matt. 5:11). Aikaisemmin vainoajat olivat koettaneet saada Jeesuksen todistajat vaikenemaan vetoamalla arvovaltaansa ja lausumalla ankaria uhkauksia, mutta varsinaisiin valheisiin he eivät olleet turvautuneet. Nyt sekin asia oli muuttunut: kun totuudessa pysyminen ei auttanut, vainoajat turvautuivat valheeseen. Valheelliset syytökset saivat aikaan sen, että syyttäjät katsoivat oikeudekseen käyttää väkivaltaa apunaan: ”He yllyttivät kansaa, kansan vanhimpia ja lainopettajia, ja sitten he kävivät käsiksi Stefanokseen ja veivät hänet Suuren neuvoston eteen” (Ap. t. 6:12).Tässä kohtaa Luukas mainitsee vielä yhden ja myöhemmin usein kristittyjen vainoissa käytetyn keinon eli kansanjoukon yllyttämisen. Näyttää siltä, että kansankiihottajien on yllättävän helppoa saada kansanjoukot puolelleen ja uskomaan millaisia valheita tahansa. Omalta ajaltamme natsisaksan aikana tapahtunut, valtiovallan organisoima propagandakampanja juutalaisia vastaan kertoo omaa kieltään siitä, kuinka taipuvaisia kansanjoukot ovat uskomaan valheita, kun niitä vain tarpeeksi usein ja tarpeeksi korkealta taholta toistetaan.Kansanjoukkoja kansan uskonnollinen johtajisto oli käyttänyt jo silloin, kun Jeesusta vietiin Pilatuksen eteen, ja samaa taktiikkaa - vääriä todistajia myöten - sovellettiin myös hänen todistajaansa: ”Siellä he toivat kuultavaksi vääriä todistajia, jotka sanoivat: ’Tämä mies puhuu lakkaamatta tätä pyhää paikkaa ja lakia vastaan. Me olemme kuulleet hänen sanovan, että Jeesus, se Nasaretilainen, hajottaa tämän paikan ja muuttaa säädökset, jotka Mooses on meille antanut’” (Ap. t. 6:13-14).Stefanosta oli syytetty rikoksesta temppeliä ja Mooseksen lakia vastaan, mutta häntä ei tahdottu tuomita ilman, että hänelle annettiin mahdollisuus puolustautua. Niinpä Stefanos pitää pitkän puheen. Hän ei pidä syyttäjiä vastustajinaan, vaan kutsuu heitä jopa veljikseen. Eikä hän myöskään pidä sellaista puolustuspuhetta, jota kuulijat ehkä olivat odottaneet. Hän ei ryhdy selittämään, miksi joku ehkä oli ymmärtänyt väärin hänen tarkoituksensa. Sillä Stefanos tiesi, mistä väärinymmärrykset viime kädessä johtuivat. Hänen kuulijoiltaan puuttui ymmärrys siitä, kuka Jeesus on. Niinpä hän alkaa selvittää Raamatun pelastushistoriaa Israelin kantaisästä Abrahamista asti, jolle Jumala antoi ne lupaukset, joiden toteutumista Stefanos oli julistanut. Hän ottaa puheessaan esiin ympärileikkauksen liiton, mainitsee Iisakin, Jaakobin ja tämän 12 poikaa. Hän viipyy pitkän aikaa Joosefin kohtaloissa muistuttaen kuulijoitaan siitä, että tämä joutui veljiensä vainoamaksi, mutta auttoi siitä huolimatta näitä pysymään hengissä. Stefanoksen tarkoitus tuli hänen kuulijoilleen selväksi.  Pelastamalla Joosefin Jumala valmisti pelastuksen myös häntä vainonneille veljille.Saman viestin oli Pietarikin aikaisemmin tuonut esiin puhuessaan Jeesuksesta, joka myös oli lähetetty maailmaan ennen muuta siksi, että juutalainen kansa löytäisi hänessä pelastuksen. Häntä oli vainottu Joosefin tavoin, mutta Joosefin lailla hänkin voisi tuoda pelastuksen vainoajilleen.Joosefista Stefanos siirtyy Moosekseen, jonka elämää hän käy läpi aina syntymästä ja kaislakoriin panemisesta asti. Mooseksen elämän vaiheita kuvaamalla Stefanos osoittaa, että jos ihminen itse pyrkii korottamaan itsensä kansan vapauttajaksi, se ei onnistu. Näin Stefanos on alkanut johdattaa kuulijoita ymmärtämän myös sitä, ettei julistus Jeesuksesta olisi voinut saavuttaa pitkäaikaista menestystä, jos kysymyksessä olisi ollut vain inhimillinen yritys.Jatkossa Stefanos monin tavoin nostaa esiin Israelin kansan haluttomuutta palvella Herraa. Kumottuaan lopuksi temppelin halventamista koskevan syytöksen aiheettomana Stefanos alkaa puhua siitä, kuka oikeastaan on syyllistynyt Jumalan lain rikkomukseen: “Te niskuroijat, ympärileikatut mutta sydämeltänne ja korviltanne pakanat! Aina te olette vastustamassa Pyhää Henkeä - niin kuin isänne, niin myös te! Onko yhtäkään profeettaa, jota teidän isänne eivät olisi vainonneet? He tappoivat ne, jotka ennalta ilmoittivat, että Vanhurskas oli tuleva. Ja nyt olette te kavaltaneet ja murhanneet hänet! Te saitte enkelien tuomana lain, mutta ette ole sitä noudattaneet" (Apt. 7:51-53).Näin Stefanos päättää puheensa voimakkaisiin sanoihin, jotka paljastavat kansan johtajien synnin. Kun ihminen vastustaa sanomaa Jeesuksesta, hän vastustaa Pyhää Henkeä. Stefanos sanookin suoraan, että kaikissa niissä vainoissa, jotka Israelin kansa oli historiansa aikana suunnannut Jumalan lähettämiä profeettoja vastaan, oli ollut kysymys samasta Jumalan vastaisesta rintamasta, joka oli suuntautunut Jeesusta ja nyt myös hänen todistajaansa vastaan. Stefanos päätti puheensa voimakkaaseen lain saarnaan, joka paljasti kuulijoiden synnin ja haluttomuuden alistua Jumalan tahtoon.On helppo arvata, miten puheeseen suhtauduttiin: ”Tämän kuullessaan neuvoston jäsenet olivat pakahtua raivosta ja kiristelivät hampaitaan” (Apt. 7:54). Pian hampaiden kiristely vaihtui hyvin toisenlaisiin tekoihin. Stefanoksen kerrottua taivaiden olevan avoinna hänen silmiensä edessä ja Ihmisen Pojan seisovan Jumalan oikealla puolella hänen kohtalonsa oli sinetöity: ”Silloin he alkoivat huutaa suureen ääneen, tukkivat korvansa ja ryntäsivät yhtenä miehenä hänen kimppuunsa. He raahasivat hänet ulos kaupungista kivittääkseen hänet, ja todistajat jättivät viittansa Saul-nimisen nuoren miehen huostaan” (Apt. 7:57-58).Stefanoksen sanat kuolemansa hetkellä muistuttivat sitä, mitä Jeesus oli ristillä sanonut:

”Kun he kivittivät Stefanosta, tämä rukoili Herraa ja sanoi: ’Herra Jeesus, ota vastaan minun henkeni.’ Hän vaipui polvilleen ja huusi kovalla äänellä: ’Herra, älä vaadi heitä tilille tästä synnistä! Sen sanottuaan hän nukkui pois” (Apt. 7:59-60).Stefanos oli ensimmäinen kristitty marttyyri. Hän ei kuollut kiroukset huulillaan, vaan vastaavalla tavalla kuin Jeesuskin eli anteeksiantoa teloittajilleen rukoillen.  Sitä kuolemaa ja rukousta oli todistamassa myös Saul, joka myöhemmin käännyttyään itsekin Jeesuksen seuraajaksi, joutui tuntemaan tuskaa ilmeisesti elämänsä loppuun asti siitä, että oli vainonnut kristittyjä.Näin Luukas on kuvannut, kuinka kristittyjen vaino muuttui nopeasti uhkailuista, vangitsemisiin, pahoinpitelyihin ja valheisiin, kansajoukon kiihottamiseen ja lopulta Jeesuksen todistajan surmaamiseen. Sama kehityskulku on sen jälkeen toistunut yhä uudestaan, eikä oma aikamme ole siitä poikkeus.Apostolien teoista käy ilmi, että evankeliumin julistaminen aiheutti säännönmukaisesti kahdenlaisia reaktioita kuulijoissa: osa uskoi sanoman ja liittyi syntyneeseen seurakuntaan, osa vihastui ja oli valmis ryhtymään väkivalloinkin vastustamaan sanoman levittämistä.Käydessäni viime lokakuussa Lontoossa käsiini tarttui The Times –lehden numero 19.10.2016. Lehdessä oli artikkeli, joka järkytti minua. Siinä näet kerrottiin, että Mosulissa Isisin johtaja Abu Bakr al-Baghdadi oli antanut 19. heinäkuuta 2014 julistuksen, että kristittyjen täytyy joko kääntyä islamiin tai poistua ns. islamilaisen kalifaatin alueelta. Sen seurauksena yhdessäkään kirkossa Mosulissa ei pidetty tuon uhkavaatimuksen jälkeen ainoatakaan sunnuntaimessua.Mikä tuossa uutisessa sitten oli niin järkyttävää?Siitä, kun Mosulissa ei edellisen kerran järjestetty messua sunnuntaina yhdessäkään kirkossa oli kulunut 1800 vuotta. Minua siis järkytti tajuta, millaisen ajan keskellä me elämme. Aikanamme katkeaa 1800 vuotta kestänyt yhtäjaksoinen messujen sarja tietyssä kaupungissa siksi, että tietyt ihmiset tahtovat hävittää kristityt alueeltaan joka pakkokäännytyksin tai karkotuksin. Mitä aikaa me elämmekään!Tämän vuoden alussa taisi tulla tieto siitä, että messuja on taas kolmen vuoden tauon jälkeen alettu järjestää myös Mosulissa Isisin kärsimien tappioiden seurauksena.