tiistai 29. marraskuuta 2011

Viikon debatissa puhutaan seurakuntayhtymien talousarviomäärärahoista

Aiheesta lisää Radio Dein Viikon debatissa keskiviikkona 30.11. 
Keskustelemassa Kylväjän lähetysjohtaja Pekka Mäkipää ja Tulkaa kaikki -liikkeen yhdyshenkilö, Vantaan Virhreiden naisten puheenjohtaja Nina Maskulin Tikkurilasta. 


Suora lähetys klo 9-10, uusinta klo 13-14 ja yöllä klo 01-02.


Dei.fi

sunnuntai 27. marraskuuta 2011

Hyvää adventtia. Sinun Kuninkaasi tulee

Hiljennymme joulun odotukseen.
Adventti on itsetutkistelun ja paaston aikaa. Hoosianna, Daavidin Poika...

 1. adventtisunnuntai kirkon sivuille: http://www.evl.fi/kkh/to/kjmk/kal/1advs_evk.shtml

perjantai 25. marraskuuta 2011

Ihmisarvoinen elämä- hanke luo uutta toivoa Kaukasiassa


Kylväjä on toteuttanut vuodesta 2010 alkaen Suomen ulkoministeriön ja Norwegian Humanitarian Enterprise- järjestön kanssa Ihmisarvoinen elämä-hanketta Azerbaizanissa.
Hankkeessa kehitetään maaseudun kyläyhteisöjä ammattikoulutuksen avulla. Kyläyhteisöjen valitsemat nuoret koulutetaan ammattikursseilla (auton korjaaja, leipuri, ompelija jne.) ja heitä ohjataan oman yritystoiminnan aloittamisessa. Hankkeen kautta moni nuori, perhe ja kyläyhteisö on saanut työtä, toimentuloa ja uutta uskoa tulevaisuuteen. Kuva: NHE

Lähetyksen adventtikalenteri aukeaa sunnuntaina

Ikkunoita Kylväjän työhön ja joulun odotukseen löytyy osoitteesta

http://kylvajanjoulukalenteri.com/

torstai 24. marraskuuta 2011

Keräys Keski-Gobin kirkkkotilan hankkimiseksi jatkuu


Jumalan armosta evankeliumi on levinnyt Mongoliassa Keski-Gobiin, jonne on syntynyt uusi luterilainen seurakunta. Elokuussa 2009 Arhangain maakunnan luterilainen seurakunta nimeltä Hairiin medee, Rakkauden uutinen, lähetti keskuudestaan evankelista perheen Keski-Gobin maakuntaan Mandalgoviin. Samassa yhteydessä Kylväjä aloitti diakonia- ja sosiaalityön tällä alueella.
Evankelioimistyön tuloksena on syntynyt seurakunta, joka kokoontuu jumalanpalveluksiin, pienpiireihin, aamurukouksiinja seminaareihin. Seurakunta toimii vuokratuissa tiloissa, jotka ovat nyt käyneet pieniksi. Sen takia seurakunta haluaa hankkia oman kirkkotilan.
Voit yhä osoittaa lahjasi tähän keräykseen, kirkkotilan hankkimiseksi Keski-Gobin seurakunnalle.
Kylväjän tili FI 4405 0010 0212 96, viite: 4005946
Kiitos lahjastasi evankeliumin työlle uusilla alueilla.

tiistai 22. marraskuuta 2011

Kylväjä Maata näkyvissä-festareilla


Kylväjä oli haastamassa nuoria ja nuoria aikuisia lähetystyöhön Maata näkyvissä-festareilla.
Olimme mukana teemalla: "Lähde lähetystyöhön".
Yllättävän moni oli kiinnostunut keskustelemaan lähetystyöstä omalla kohdallaan ja pohtimaan paikkaansa lähetystyössä. Kuva: Outi Paukkunen.

Itä-Siperiassa Inkerin kirkon 400-vuotisjuhlat


Kuluneen vuoden aikana eri puolilla Venäjää on järjestetty Inkerin kirkon 400-vuotisjuhlia. Kylväjän yhteistyöseurakunta Ulan Udessakin vietti juuri juhlia. Ohjelmassa oli mm. jumalanpalvelus, jossa seurakunnan paimen Vladimir N. saarnasi evankeliumin vastaanottamisen tärkeydestä: ”Ellemme ota Sanaa vastaan, ei siitä ole meille mitään hyötyä, ei tässä eikä tulevassa elämässä. Sielunrauha on mahdollinen vain, jos olemme saaneet synnit anteeksi Kristuksen tähden.” Ohjelma jatkui juhlana, jossa oli mukana muiden seurakuntien ja yhteistyökumppaneiden edustajia.
Seurakunnan sihteeri Larisa P. oli laatinut katsauksen Inkerin kirkon historiaan. Vuonna 1611 perustettiin ensimmäinen seurakunta Inkerinmaalle Lempaalaan. Ruotsalaisten sotavankien mukana pohjoismainen luterilaisuus kulkeutui Siperiaan v. 1711. Burjatiankin alueella asui sittemmin useita luterilaisia, joiden luona Irkutskista käsin vieraili kiertävä pastori. Vuoden 1916 väestönlaskennan perusteella tiedetään, että Ulan-Udessa asui silloin 86 luterilaista. Nykyinen seurakunta sai alkunsa 1990-luvun lopulla, kun muutama henkilö kiinnostui evankeliumista ja halusi aloittaa luterilaisen seurakunnan. Monien vaiheiden jälkeen Ulan-Uden Kristuksen armon seurakunta vihdoin rekisteröitiin vuonna 2008.
Juhlassa julkistettiin burjatin-venäjänkielinen katekismus. Oheisessa kuvassa pyhäkoululaiset esittävät tervehdyksen. Kuva ja teksti: A.L.

perjantai 18. marraskuuta 2011

Älkää juosko rahan perässä

Luin Raamattua netistä. Etsin aivan muuta, mutta tämä sana pysäytti minut tänään.


Älkää juosko rahan perässä, vaan tyytykää siihen, mitä teillä on. Jumala on itse sanonut:
-- Minä en sinua jätä, en koskaan sinua hylkää.

6 Sen tähden me voimme turvallisin mielin sanoa:
-- Herra on minun auttajani, siksi en pelkää. Mitä voisi ihminen minulle tehdä?

Sana on Heprealaiskirjeen luvusta 13. 

torstai 17. marraskuuta 2011

Kylväjän joulukeräys 2011 käynnistyi tänään


Kylväjän joulukeräyksen tunnus on tänä vuonna Älä säästä jouluenergiaa, levitä joulun valoa. Joulukeräyksen tuotto kohdennetaan sinne, missä tarve on suurin ja missä lähetyksen työ saa vähiten julkisuutta. Kylväjä tekee työtä monilla alueilla, missä kaikkea on vähän ja missä pienikin lahja saattaa antaa suuren ilon ja avun. 
Tilinumero: FI57 4405 0010 0212 96. 
Tarkempaa tietoa Kylväjän työstä: www.kylvaja.fi, www.kylvajablogi.fi sekä Kylväjä-lehdestä.


Rahankeräysluvan saaja = Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä Rahankeräysluvan myöntäjä = Poliisihallitus Luvan numero ja myöntämisajankohta = 2020/2010/3896/ 13.1.2011 Keräyksen toimeenpanoaika = 13.1.2011–31.12.2012 Keräyksen toimeenpanoalue = Koko maa Ahvenanmaata lukuun ottamatta
Kerättävien varojen käyttötarkoitus = Kerättävät varat käytetään yhdistyksen lähetystyötoimintaan ulkomailla sekä lähetystyöstä tiedottamiseen kotimaassa, lähetystyöntekijöiden kouluttamiseen ja lähetystilaisuuksien järjestämiseen. Aika, jonka kuluessa kerättävät varat on tarkoitus käyttää = 31.12.2012 mennessä

keskiviikko 16. marraskuuta 2011

Kylväjän talous on lähetysystävien käsissä

Vakavissa merkeissä istumme Kylväjän kotimaassa olevan henkilöstän kokouksessa ja pohdimme, mitä tehdä, koska tulevan budjetin vaje on laskutavasta riippuen ainakin 350 000 euroa.

Janne muistutti, että Martti Luther sanoi: "Kerjäläisiä me olemme."
Tähän ilmeisesti siis palaamme.

perjantai 11. marraskuuta 2011

Vapaaehtoistoiminta on arvokasta ja entistäkin arvokkaampaa nyt

Vantaan seurakuntien vapaaehtoisesta lähetyskannatuksesta 28 prosenttia tulee Lähetysyhdistys Kylväjälle. Vantaalaisten vapaaehtoisten lähetysystävien panos on järjestöllemme tärkeä, ja entistä tärkeämpi nyt, kun yhtymä päätti Tulkaa kaikki -liikkeen aloitteesta vetää kirkollisverovaroista annettavan kannatuksensa pois Kylväjältä.

Alla Kirkon tiedotuskeskuksen tiedote, joka koskee vapaaehtoistyön arvostusta kirkossamme :)Vapaaehtoiset pitävät asiantuntemustaan rikkautena

Seurakuntien vapaaehtoistyöntekijät näkevät toimintansa monipuolistavan seurakunnan palveluja ja olevan osa seurakunnan perustehtävää. Yhtälailla he kokevat saavansa seurakuntien työntekijöiden arvostuksen ja luottamuksen työstään. Vapaaehtoisten parissa nähdään, että toiminta vahvistaa seurakuntien yhteisöllisyyttä. Sen kautta tavoitetaan myös uusia toimijoita seurakunnan toimintaan.
Tulokset perustuvat Kirkkohallituksen vapaaehtoistoiminnan kehittämishankkeen teettämään kyselyyn, johon vastasi 364 vapaaehtoista 50 seurakunnasta. Tulosraportti valmistuu vuoden loppuun mennessä.
”Vapaaehtoiset kokevat tuovansa seurakunnan työhön asiantuntemusta, jota siellä ei muuten olisi. He pitävät tärkeänä, että toimintaa suunnitellaan ja arvioidaan yhdessä seurakuntien palkattujen työntekijöiden kanssa. Myös palkatun henkilöstön antama ohjaus on vapaaehtoisille tärkeää. Kaikkiaan vapaaehtoiset kokevat ilmapiirin erittäin myönteisenä, kannustavana ja tukea antavana”, kertoo kyselyanalyysin tekijä, yliopettaja Mika Nokelainen Diakonia-ammattikorkeakoulusta.
Lähes puolet kyselyn vastaajista katsoo, että töitä ei voida siirtää palkatuilta työntekijöiltä vapaaehtoisille, vaikka seurakunnan talous tiukentuisi. Kuitenkin puolet vastaajista kokee, että vapaaehtoiset voivat korvata osan palkattujen työstä.
Kirkkohallitus kokoaa seurakuntien vapaaehtoistoiminnan malleja ja ratkaisuja seurakuntien yhteiseen käyttöön. Kehittämistyö on osa vuonna 2011 vietettävää Euroopan vapaaehtoistyön teemavuotta ja kirkon vapaaehtoistoiminnan nelivuotista kehittämishanketta, joka jatkuu vuoden 2012 loppuun.

Lapuan hiippakunnan vapaaehtoistoiminnan juhlaan 1700 osallistujaa

Kirkon vapaaehtoistoiminnan neuvottelupäivät järjestetään Seinäjoella 18.–19. marraskuuta 2011. Päivien päätteeksi pidetään Lapuan hiippakunnan vapaaehtoistoiminnan juhla 19. marraskuuta 2011 kello 14 Ylistaron kirkossa (Lapuantie 138). Juhlaan on ilmoittautunut 1700 osallistujaa. Suurin osa osallistujista on Lapuan hiippakunnan alueella toimivia vapaaehtoisia. Lapuan piispa Simo Peura osallistuu juhlaan.

torstai 10. marraskuuta 2011

Piispa Mikko Heikan oivallinen avaus

Tänään Kotimaa24-sivustolla oli tukku ikäviä uutisia, mutta yksi piristäväkin löytyi: eläkkeelle jäävä Espoon piispa Mikko Heikka aikoo luovuttaa Kansallisarkistoon, tutkijoiden käyttöön, saamansa vihapostin. uutinen.
On upeaa, että piispa Heikka ottaa esiin tämän surullisen ja pahan asian, mikä riivaa meitä suomalaisia: vihapuheen.

Piispan avaus kannattaisi nyt käyttää hyödyksi ja Kansallisarkisto voisi lähteä keräämään tätä suomalaista vihapuhetta enemmänkin, jos kirjesalaisuus vain sen sallii.
Itsellänikin on arkistoituna toimittaja-ajaltani saamiani vihaposteja, jotka koskevat lähinnä suomalaista keskustelua ravinnon rasvoista.Netissä lietsottu aktivismi tuotti, ei vain itselleni, vaan myös monille korkean luokan asiantuntijoille, vihapostia ja on ilmeisesti tuottanut vielä viime aikoinakin. Netissä tietyt virallisiin suosituksiin tyytymättömät tietotekniikan ammattilaiset ja muut tehokkaat aktivistit jakelivat nimittäin asiantuntijoiden yhteystietoja ja yllyttivät suorastaan häiriköimään ja häiritsemään näiden työtä.

Siis: olisi kiva, jos Kansallisarkisto voisi kerätä suomalaista vihapuhetta.

Toivottavaa olisi myös, että vihapuhetta myös tarkasteltaisi siltä kannalta, mistä maaperästä se nousee, onko se esimerkiksi vaiennettujen ja voimattomien ihmisten raivoa vai pahantahtoista oikeassaolemista. Tarkoitan vain sitä, että vihapuheen kohteen reaktiot tai reagoimattomuus on yksi mielenkiintoinen tutkimuskohde sinänsä.
Vallanpitäjät kai yleensä vaikenevat eivätkä antaudu mihinkään vuorovaikutukseen? Sekin ehkä provosoi aggressiiviseen lähestymiseen?

Mongolinaiset saivat uuden tulevaisuuden
Eilen juhlimme Uusi avain- hankkeen syksyn kurssin valmistujaisia täällä Mongoliassa. Kolmen kuukauden kurssilla 20 nuorta naista Ulaanbaatarin köyhältä jurtta-alueelta sai uudeen tulevaisuuden ja toivon elämäänsä. Uusi avain- hanke järjesti naisille koulutusta kansalaistaidoissa, tietokoneissa, ammattikurssilla (kokki-, kampaaja- tai tietokonekoulutus) ja auttaa heitä uuden työn etsinnässä. Hanke toteutettiin yhteistyössä Ulaanbaatarin naisyhdistyksen (ent. kommunistipuolueen naisosasto) kanssa.
Juhlassa naisyhdistys antoi kunniamerkkinsä Kylväjän kansalliselle työntekijälle ja hankkeen johtajalle P. Ojuntujalle ja Pentti Marttilalle, joka oli ensimmäinen ulkomainen em. tunnustuksen saanut mies.

keskiviikko 9. marraskuuta 2011

Kirkolliskokouksen sosiaalista mediaa kannattaa seurata

Kirkolliskokousedustaja Aino Vesti
on pitänyt lukijoitaan onnistuneesti ajan tasalla blogissaan Kädet ristissä kirkolliskokouksessa. Vestin lyhyitä analyysejä on mukava lukea. Hauskaa on, että Vesti pitää nimenomaan blogia ja että sitä voi kommentoida.
Tänään hän pohtii entryssään Kirkon tulevaisuus -aihetta, joka taatusti askarruttaa muitakin kuin kirkolliskokousedustajia. Kirkon tulevaisuusselonteko luotaa kirkkoa vuoteen 2020 saakka.
Ja nyt on muuten aika miettiä kirkolliskokousvaaleja ja paneutua ehdokasvalintoihin. Helmikuussa valitaan nimittäin uusi kirkolliskokous!

maanantai 7. marraskuuta 2011

Seurakunnat saivat uuden paimenen


Kylväjän Mongolian yhteistyöseurakunnilla oli sunnuntaina 6.11. suuri päivä, kun he saivat uuden paimenen. Seurakunnan paimenvirkaan vihittiin nimittäin Arhangain luterilaisessa Hairiin medee- seurakunnassa S. Idersaikhan (Idree).
Idersaikhan on monille suomalaisillekin tuttu, sillä hän oli mukana vaimonsa kanssa Kylväjän kesäpäivillä 2008 Helsingissä. Oheisessa kuvassa Idree kuuntelee vakavana seurakunnan paimenvirkaan annettavia ohjeita.

10-vuotisjuhlat MongoliassaPerjantaina 4.11. jatkuivat Kylväjän itsenäisen Mongolian työn 10-vuotisjuhlat (FLOM in Mongolia - 10 vuotta)
Aamupäivällä ohjelmassa oli seminaari omalle työntekijäjoukolle mm. tulevaisuuden haasteista ja painopistealueista.
Illalla pidettiin mongolikulttuurin täyteinen 10-vuotisjuhla työntekijöille, yhteistyökumppaneille ja työn ystäväjoukolle.
Monen mongolin suusta tulivat vuolaat kiitokset suomalaisille lähetyksen ystäville, jotka ovat olleet rukouksin ja uhrein tässä työssä mukana. Suuret kiitokset saivat myös kaikki lähetit, jotka ovat olleet mukana tässä työssä.

torstai 3. marraskuuta 2011

Imatralla sitten kesällä

Lähetyksen kesäpäivät 2012 pidetään viikkoa ennen juhannusta Imatralla. Tänään pidimme kokousta Tainionkoskella. Ennen kokouksen alkua ihailimme työtoverini Karin kanssa Vuoksen virtaa. Kesällä sitten joukolla! Viikkoa ennen juhannusta. Pistäkää kalenteriin ja lomasuunnitelmiin. Kaunis Itä-Suomi kutsuu.Kylväjän itsenäinen työ Mongoliassa 10 vuotta


Tänään ja huomenna Kylväjän Mongolian (FLOM in Mongolia) työ viettää itsenäisen työn 10-vuotisjuhlia. Kylväjän työ alkoi Mongoliassa 1997 Norjan luterilaisen lähetysliiton (NLM) yhteydessä. Työn laajetessa uusille alueille ja uusiin työmuotoihin aloitettiin itsenäinen työ marraskuussa 2001.
Kuluneen kymmenen vuoden aikana työmuotoja ovat mm. olleet villakoulutus, ammatilliset lyhytkurssit (viljely, yritystoiminta, perhekoulutus jne.), tietokonekoulutus, englanninopetus, vammaisten elämän kehityshankkeet,työ alkoholistien auttamiseksi,vankilatyö, terveyskasvatus ja diakonia- sekä hätäavustustyö.
Tänään ensimmäisenä juhlapäivänä muistettiin järjestön kansallista henkilökuntaa (n.25 henkeä), jotka toimivat kolmessa maakunnassa sekä lähettejä.
Ohessa Jorma Rissasen ottama kuva välittömästä henkilökuntatapaamisesta, jossa itsekin sain olla mukana.

Ps. FLOM in Mongolian avustus- ja KYT-työn ohella lähettimme ovat vapaa-ajallaan olleet mukana rekisteröidyissä luterilaisissa yhteistyöseurakunnissa vastuuta kantamassa kaikki nämä vuodet.
Kiitos Jumalan armosta, että tämä työ uusilla alueilla on saanut jatkua kaikki nämä vuodet.

tiistai 1. marraskuuta 2011

Harrasta ruokaa

Roomalaiskatoliset hapattavat taitavasti ympäristönsä tavoillaan ja rituaaleillaan: usko ulottuu kaikkialle ja kaikille elämän alueille.  Hauska esimerkki tällaisesta  kristillistämisestä on vaikkapa ruokablogi Catholic Cuisine. Se tuo hymyä huuleen.