torstai 1. joulukuuta 2011

Kirkollisvaaliehdokkaiksi nyt lähetysväkeä, pliis!

Kirkon tiedotuskeskus muistuttaa, että kirkollisvaalien ehdokasasettelu päättyy kahden viikon kuluttua. Nyt on erityisen tärkeää kirkon tulevaisuuden kannalta, että kirkolliskokouksen jäsenet tuntevat kirkon työtä sisältä päin. Kirkon perustehtävä on lähetystyö, se on Jeesuksen antama missio, hänen testamenttinsa ja viimeinen tahtonsa. Nyt kirkolliskokous tarvitsee jäseniä, joille lähetystyö on keskeistä :)

Tässä Kirkon tiedotuskeskuksen asiaa koskeva tiedote:Kirkolliskokousvaalien ehdokasasettelu päättyy kahden viikon kuluttua

Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustojen vaalien ehdokasasettelu päättyy 15.12.2011 kello 16, jolloin vaaliasiakirjat on viimeistään jätettävä tuomiokapituliin.
Ehdokkaita asettavat valitsijayhdistykset. Kirkolliskokousvaaleissa hiippakunnan maallikkoehdokkaaksi voidaan asettaa seurakunnan maallikkojäsen, joka on vaalikelpoinen seurakunnan luottamustoimeen. Maallikkoehdokkaiden valitsijayhdistykseen tarvitaan vähintään kymmenen äänioikeutettua henkilöä. Pappisehdokkaaksi voidaan asettaa hiippakunnan pappi, ja pappisehdokkaiden valitsijayhdistyksen voi muodostaa vähintään kolme äänioikeutettua pappia.  
Maallikkoedustajien vaaleissa voivat äänestää kirkkovaltuustojen tai seurakuntaneuvostojen ja yhteisten kirkkovaltuustojen jäsenet. Papit valitsevat uuden kirkolliskokouksen pappisedustajat lääninrovastin johtamassa kokouksessa.
Kirkolliskokous on kirkon ylin päättävä toimielin. Kirkolliskokoukseen valitaan 64 maallikkoedustajaa ja 32 pappisedustajaa. Hiippakuntavaltuustot puolestaan hoitavat tuomiokapitulien ohella hiippakuntien hallintoa.

Kirkolliskokousehdokkaat kertovat näkemyksistään uudessa verkkopalvelussa

Kirkolliskokousehdokkaista julkaistaan tammikuussa hiippakunnittain esittelyt kirkolliskokouksen vaalisivulla sakasti.evl.fi/kirkolliskokousvaalit. Kirkon tiedotuskeskus ja Kirkon ruotsinkielisen työn keskus ovat luoneet sivuston, jossa ehdokkaat voivat vastata muutamiin tulevaa kirkolliskokouskautta ja sen päätöksentekoa koskeviin kysymyksiin sekä kertoa esimerkiksi taustoistaan. Ehdokkaat saavat tietoa sähköpostiinsa sivustosta ja sen täyttämisestä pian ehdokasasettelun päättymisen jälkeen.
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustojen vaalit järjestetään maanantaina 13. helmikuuta 2012. Samanaikaisesti toimitetaan kahdet vaalit. Toisessa valitaan maallikko- ja pappisjäsenet kirkolliskokoukseen ja toisessa hiippakuntavaltuustoihin. Valittujen toimikausi alkaa 1.5.2012 ja kestää neljä vuotta aina 30.4.2016 asti.
Kirkolliskokousvaalien edustajapaikkojen jako hiippakunnittain:
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=Content2E80C2

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Arvostamme asiallisia kommentteja ja asiallista keskustelua.
Kommentit tulevat näkyviin tarkistuksen jälkeen :)