lauantai 3. joulukuuta 2011

Vammaisten aseman ja toimintamahdollisuuksien paraneminen on painopisteemme

Tänään on kansainvälinen vammaisten päivä.
Vammaisten aseman ja toimintamahdollisuuksien parantaminen on yksi Kylväjän kehitysyhteityön kolmesta painopisteestä. Painopisteet:

  1. Sukupuolen välinen tasa-arvo: erityisesti naisten aseman parantaminen koulunkäynnin ja valistuksen kautta.
  2. Ympäristö ja kestävä kehitys: neuvotaan kierrätystä ja ympäristönsuojelua, jotta luonnonvarat säilyisivät myös tulevien sukupolvien hyödyksi, istutetaan puita eroosion torjumiseksi.
  3. Vammaisten asema: tavoitteena on rohkaista ja käytännössä auttaa koteihinsa eristäytyneitä vammaisia lähtemään mukaan yhteiskunnan toimintaan.
Köyhistä köyhimmissä maissa vammaiset ihmiset näkyvät katukuvassa. Köyhyys ja perustarpeet ajavat usein vammaiset ihmiset kaduille kerjäämään. Esimerkiksi Dhakan vilinässä liikuntavammaiset ihmiset saattavat ryömiä kulkuneuvojen välissä pyytämässä almuja kuljettajilta ja matkustajilta.
Joissain kehittyvissä maissa vammaiset ihmiset on jätetty koteihin. Liian usein lähipiiri kokee häpeää läheisen vammaisuuden, samoin kuin sairauden, tähden. 

Laitoksissa asuvien ihmisten kohtelu niin täällä Suomessa kuin muuallakin maailmalla saattaa olla ulkopuolisille pitkälti arvailujen varassa; emme voi olla varmoja siitä, kohdellaanko ihmisiä jokaisen ainutkertaisen ihmisen ihmisarvon mukaisesti. Myös omassa maassamme puheet abortista ovat usein kuohuttaneet vammaisten ihmisten ihmisoikeuksien puolesta puhuvia: vammaiset ihmiset ja heidän läheisensä ovat esimerkiksi katsoneet, että ihmisten oikeus elämään määritellään hänen yhteiskunnalle tuottamiensa kustannusten mukaan. 
Kristillinen ihmiskäsitys lähtee siitä, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Siksi jokainen ihminen on Jumalan silmissä korvaamattoman arvokas.
Rakkaus on se liima, joka myös inhimillisellä tasolla sitoo meidät läheisiimme olimmepa terveitä tai sairaita, vammattomia tai vammaisia, työttömiä tai työllisiä...

Hyvää kansainvälistä vammaisten päivää, ystävät :)
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Arvostamme asiallisia kommentteja ja asiallista keskustelua.
Kommentit tulevat näkyviin tarkistuksen jälkeen :)