tiistai 17. huhtikuuta 2012

Pappiskutsumusta tai teologin kutsumusta etsimässä

Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta on ilmeisesti menettänyt jossain määrin vetovoimaansa.

Hakuaika Helsingin yliopiston teologiseen tiedekuntaan päättyi tiistaina 3.4. klo 16.15. Hakijoita oli yhteensä 619.  Vuonna 2011 hakijoiden määrä oli 672. 
Yksityiskohtaista selvitystä hakijamäärien laskun syistä ei tiedekunnassa ole tehty. Koska yli puolet tiedekunnasta valmistuvista maistereista sijoittuu papin tehtäviin Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa, hakijamääriin heijastunee ainakin jossain määrin tulevan työnantajan julkisuuskuva. Viimeaikaisissa yhteiskunnallisissa keskusteluissa kirkkoa on voimakkaasti arvosteltu.  Julkisuudessa on myös jonkin verran esiintynyt virheellistä tietoa teologian maistereiden tarpeesta ja työllistymismahdollisuuksista.  Kuitenkin esimerkiksi OKM:n viimeisimmän koulutustarve-ennakoinnin mukaan teologian maisterin tutkinnoille on jopa lisäystarvetta, sillä uskonnon asiantuntijuutta tarvitaan hyvin monella yhteiskunnan sektorilla. 
Teologian maisterin tutkinnon voi Suomessa suorittaa myös Joensuussa, Itä-Suomen yliopiston Filosofisen tiedekunnan Teologian osastossa, sekä Turussa Åbo Akademissa.  Joensuun yksikön hakijamäärät nousivat tänä vuonna jonkin verran.  Valtakunnallisesti teologian opintoihin tuli yhteensä noin 850 hakemusta. Kansainvälisessä vertailussa teologian opintoihin haetaan Suomessa edelleenkin poikkeuksellisen paljon.  Esimerkiksi muissa pohjoismaissa ja Saksassa hakijoita on huomattavasti vähemmän.
Alentuneiden hakijamäärien vuoksi Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta on ryhtynyt kehittämään rekrytointiaan ja valintainformaatiotaan. Tiedekunnan oman tiedotteen mukaan : "Jotta tiedekuntaan valikoituisi motivoituneita ja kyvykkäitä lukiolaisia, tiedekunta tekee esimerkiksi nykyisin entistä tiiviimpää yhteistyötä Suomen uskonnonopettajain liiton SUOL ry:n kanssa. Vuodesta 2012 alkaen opiskelijavalinnassa annetaan ylimääräisiä lisäpisteitä uskonnon, elämänkatsomustiedon, historian, psykologian ja filosofian ainereaalien hyvistä arvosanoista. Lisäksi tiedekunta on suunnitellut kiintiötä, jossa vuodesta 2013 alkaen ylioppilaskirjoituksissa SUOL ry:n toimesta parhaina uskonnon ainereaalissa palkitut valitaan suoraan tiedekuntaan."
Uudeksi rekrytointikanavaksi on tulossa sosiaalinen media. Lisäksi tiedekunta on ryhtynyt kehittämään omia verkkosivujaan hakijalähtöisemmiksi. Tavoitteena on entistä paremmin tunnistaa erilaiset hakijaryhmät.  Tämä edellyttää paitsi erilaisten viestintäkanavien hyödyntämistä myös aiempaa tehokkaampaa tiedottamista teologisen koulutuksen monipuolisuudesta ja hyvistä sekä kiinnostavista työllistymisnäkymistä eri puolilla Suomea ja myös kansainvälisesti.
Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan valintakoe järjestetään 6.6.. Tiedekuntaan valitaan valintakokeen perusteella 190 uutta opiskelijaa.
Lähde: Helsingin yliopiston tiedotus

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Arvostamme asiallisia kommentteja ja asiallista keskustelua.
Kommentit tulevat näkyviin tarkistuksen jälkeen :)