torstai 6. elokuuta 2015

Toivo Kärjen tuntematon hengellinen tuotanto kunniaan

Suomalaisen kevyen musiikin raskassarjalainen Toivo Kärki syntyi 100 vuotta sitten. Hänen taustojaan raaputtaessa löytyy herkäsi yhteys evankeliseen herätysliikkeeseen. Eteläpohjalainen evankelinen puhallinorkesteri esittää marraskuussa Kärjen hengellistä musiikkia. Alla lehdistötiedote aiheesta:

SÄVELTÄJÄN HENGELLINEN TAUSTA Kevyen musiikin säveltäjänä laajaa kuuluisuutta saavuttaneen Toivo Kärjen syntymästä tu-lee ensi joulukuussa kuluneeksi 100 vuotta. Hän syntyi nykyisin Nokian kaupungin alueella sijaitsevassa Maatialan pappilassa. Hän vietti lapsuuttaan Töysässä ja vuodesta 1926 läh-tien Laihialla, missä hänen isänsä Frans Kärki oli kappalaisena vuosina 1926-1954. Toivon äiti oli Ester os. Kurvinen. Hän lähti 17 vuotiaana lähetystyöhön ensimmäisessä Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen lähettämässä Japanin lähettien ryhmässä. Esterin isä oli Ambomaalla Suomen Lähetysseuran lähetystyössä palvellut Pietari Kurvi-nen, jonka äiti oli puolestaan runonlaulaja Mateli Kuivalataren tytär. Nykyisessä Evankeli-sen herätysliikkeen laulukirjassa, Siionin Kanteleessa, on yhdeksän Pietari Kurvisen koko-naan tai osittain sanoittamaa laulua. Kirjasta löytyy myös yksi Ester Kurvisen sanoittama laulu. Musiikillisesti lahjakkaana Toivo Kärki kierteli isänsä mukana seuratilaisuuksissa säestäen urkuharmonilla virsiä. Toivo Kärki suunnitteli lukkarin opintoja, mutta tie veikin muualle. Hän nousi koko kansan tietoisuuteen tuotteliaana kevyen musiikin säveltäjänä. Toivo Kärki sai jo lapsuudessaan ja nuoruudessaan vahvan kosketuksen hengelliseen uskoon, jota hän ei koskaan mielestään hylännyt, vaan se kulki hänen mukanaan, vaikka hän iskelmäuraa luodessaan jättikin hen-gellisyyden taka-alalle. Säveltäjä seurasi tarkkaan, mitä kirkkomusiikin saralla tapahtui. Uran viimeisinä vuosikymmeninä 1970- ja 80-luvulla Toivo Kärki alkoi jälleen itsekin säveltää hengellistä musiikkia.

 ”TOISENLAISTA TOIVOA” Toivo Kärjen jäämistöstä on löytynyt yli pari sataa tuntemattomaksi jäänyttä sävellystä. Nuottien joukosta löytyi myös parikymmentä pienehköä hengellistä kappaletta. Osa aineis-tosta on sellaista, jota ei ole koskaan aikaisemmin julkisesti esitetty. Kärjen juhlavuoden kunniaksi Pohjanmaan Evankelinen puhallinorkesteri järjestää 22.11.2015 säveltäjän hengellisen musiikin konsertin Laihian kirkossa yhdessä Merikaar-ron kuoron ja solistien kanssa. Laihian seurakunta on myös järjestelyissä mukana. Pohjan-maan liiton kulttuurilautakunta tukee konserttihanketta. Orkesterin toimesta on säveltäjän jäämistöstä löytyneistä nuoteista tehty sovitukset puhallinorkesterille ja kuorolle. Ohjelmis-toon tulee useita sävellyksiä, joita ei ole ennen julkisesti esitetty. Konsertin teemaksi on valittu ”Toisenlaista Toivoa”. Konserttihankkeen päätarkoituksena on tuoda esiin kuuluisasta säveltäjästä aivan uuden-laisia ominaisuuksia ja samalla nostaa hänen hengelliset sävellykset suuren yleisön tietoi-suuteen. Samalla haluamme olla vahvistamassa puhallinmusiikin asemaa sekä tuoda julkisuuteen orkesterimme esittämää ainutlaatuista hengellistä puhallinmusiikkia.

 POHJANMAAN EVANKELINEN PUHALLINORKESTERI Orkesteri toimii Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien alueella. Siinä on mukana yli 20 aktiivista soittajaa alueen eri puolilta, Vaasasta Teuvalle ja Jalasjärvelle saakka, yh-teensä noin 10 eri seurakunnan alueelta. Orkesteri toimii rekisteröitynä yhdistyksenä. Viime syksynä orkesteri vietti toimintansa 20-vuotisjuhlaa. Orkesterin synnylle merkittävän panok-sen antoi Veikko Mahlamäki, jolla oli into palvella hengellisen musiikin välityksellä ja hen-kilökohtaiset ystävyyssiteet alueen puhallinsoittajiin. Orkesterin ohjelmisto koostuu lähinnä hengellisestä musiikista, virsikirjan virsistä, Siionin Kanteleen lauluista sekä kirkko- ja klassisen musiikin teoksista. Ohjelmistossa on myös isänmaallista musiikkia, joulumusiikkia sekä jokunen kansanlaulu. Toiminnallaan orkesteri haluaa julistaa anteeksisaamisen armosta nousevaa iloa ja riemua. Orkesteri on oman alueensa esiintymisien lisäksi, tehnyt useita esiintymismatkoja Ruotsiin ja Viroon. Yhdessä Helsingin Evankelisen kuoron kanssa tehtiin vuonna 2007 kolmen vii-kon pituinen esiintymiskiertue Kanadaan ja Yhdysvaltioihin. Orkesteria johtaa dir.mus. Aatos Ilomäki, Kurikasta. Hänellä on takanaan merkittävä ura sotilassoittajana ja klassisen musiikin orkesterien soittajana. Oikeastaan mikään musiikin laji ei ole hänelle vierasta. Sotilasarvoltaan Ilomäki on mus. yliluutnantti.

MERIKAARRON KUORO Merikaarron kuoro on sekakuoro, joka toimii Vaasa-opiston alaisuudessa. Kuorossa on pa-rikymmentä laulajaa lähinnä Vaasan ja Kyrönmaan alueelta. Kuoronjohtaja Linda Rönn-holm on suorittanut laulunopettajan ammattitutkinnon vuonna 2007. Hän on toiminut lau-lunopettajana vuodesta 2003. Lindalla on opetustyökokemusta myös peruskoulussa ja lu-kiossa. Pedagogisen työn lisäksi hän on toiminut artistina ja muusikkona monella alalla; musikaalista Euroviisuihin, taustalaulajana, studiolaulajana, säveltäjänä ja kuoronjohta-jana.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Arvostamme asiallisia kommentteja ja asiallista keskustelua.
Kommentit tulevat näkyviin tarkistuksen jälkeen :)