tiistai 18. heinäkuuta 2017

Lähetys Vanhassa testamentissa

Suomen Raamattuopiston Pohjois-Pohjanmaan aluejohtaja Mika Pouke opetti Lähetyksen kesäpäiville lähetyksestä Vanhassa testamentissa. 

Niin Mooses meni ulos ja kertoi kansalle Herran sanat. Sitten hän kutsui kokoon seitsemänkymmentä miestä kansan vanhimpia ja asetti heidät majan ympärille. Silloin Herra astui alas pilvessä ja puhutteli häntä, otti henkeä, joka hänessä oli, ja antoi sitä niille seitsemällekymmenelle vanhimmalle. Kun henki laskeutui heihin, niin he joutuivat hurmoksiin, mutta sen jälkeen he eivät enää siihen joutuneet. Mutta leiriin oli heitä jäänyt kaksi miestä, toisen nimi oli Eldad ja toisen nimi Meedad. Heihinkin henki laskeutui, sillä hekin olivat luetteloon merkityt, vaikka eivät olleet lähteneet majalle; nämä joutuivat leirissä hurmoksiin. (Num 11:24-26)

Kuinka tämä liittyy lähetykseen? No, kuinkas lähetys alkoi UT:ssa? Vastaus: Kun opetuslapset saivat Helluntaina Pyhän Hengen ja seurakunta syntyi. Tässä tekstikappaleessa näemme kuinka jo Siinain vuorella Pyhä Henki tuli seurakunnanvanhinten ylle kun Israelin kansa astui uuteen vaiheeseeen Herran  omaisuuskansana. Ja nämä 70 (=kaikkien kansojen symboli), he kaikki profetoivat. He profetoivat omalle kansalleen. Me emme tiedä millaisin sanoin he profetoivat, mutta sen tiedämme että profetoidessaan he toivat Jumalan sanomaa ihmisten eteen ja myös siten Jumalan vltkt tuli heitä lähelle, Jumala lähestyi näitä ihmisiä, jotka olivat Herra oli juuri aiemmin kutsunut aloittamaan yhteisen matkansa uudessa, ratkaisevassa elämänvaiheessa. Voisi päätellä että Jumala halusi viestittää jotain mikä vahvistaisi heidän kustuaan Jumalan omaisuuskansana, toisi eväitä matkantekoonsa kohti luvattua maata.

Halusin aloittaa tällä koska juutalaisen perinteen mukaan (ja onhan ajankohta toki pääteltävissä järjelläkin) tämä Siinain vuorelle tuleminen ajoittuisi helluntain paikkeille, siis pääsiäisestä 50 pv eteenpäin. Muistamme kuinka 1. Helluntaina Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen PYHÄ HENKI vuodatettiin opetuslapsiin ja Hengessä he puhuivat eri kielillä. Tämä on tapahtuma jota muistamme kristillisen seurakunnan syntymänä ja lähetyksen lähtölaukauksena. Nyt kun tarkastelemme näitä kahta historiallista tapahtumaa, näemme myös tietyn yhteyden.
Siinain tapahtumat olivat Israelin yhteisen kansallisen kollektiivisen kutsumuksen lähtölaukaus, jonka yhteydessä paitsi annetaan laki kivitauluihin, myös PYHÄ HENKI ilmeni erityisellä tavalla: Seurakunnan vanhimmat profetoivat oman yhteenkokoontuneen kansansa keskellä. Helluntaina Jeesuksen opetuslapset, (kristillisen seurakunnan vanhimmat=apostolit) julistivat eri kielillä Herran suuria tekoja, myöskin oman yhteenkokoontuneen kansansa keskellä (minkä me monesti unohdamme). Ne jotka olivat tulleet Jerusalemiin juhlimaan helluntaita, olivat juutalaisia joko syntyperältään taikka juutalaisuuteen kääntyneitä (giurim).
Tämä Kristillisen ajanlaskun 1. helluntai oli siis niiden tapahtumien uudenlainen, vallankumouksellinen kertaus, mitä oli noin 1400 vuotta sitten tapahtunut Israelin kansan 1. helluntaina, monella tapaa: kivitauluihin annetun lain sijasta laki kirjoitettiin Pyhässä Hengessä kaikkien niiden sydämiin, jotka vastaanottivat Kristuksen täydellisen sovitustyön. Siinailla Jumala kokosi kansansa Lain liittoon, Siionissa yli 1000 myöhemmin Jumala kokosi kansansa tulemaan Uuteen Liittoon Pojassaan Kristuksessa. Nämä, jotka kastettiin (yli3000) olivat siis juutalaisia, jotka palatessaan asuinseuduilleen diasporassa eri puolella, toivat sinne tullessaan evankeliumin sanoman, alkaen puhumaan synagogissaan. Näin me näemme että 1. lähetyskenttä sekä VTssa että UTssa oli molemmissa sama: Israelin kansa. Evankeliumi/pelastuksen sanoma on jotain mikä Jumalan suunnitelmassa lähtee juutalaiselta, Herran omaisuuskansan keskeltä: Näin kävi alkuseurakunnan aikana, näin kävi helluntaina, kun seurakunta kaikkine työmuotoineen sai alkunsa.

Kun siis käsittelemme aihetta lähetys VT:ssa, näemme siellä niitä tapahtumia, joissa Jumala valmistelee jotain, muokkaa kansan keskellä sitä perustusta, jota tarvitaan myöhemmin tulevan evankelioimistyön / varsinaisen lähetystyön tekemiseen kaikkien kansojen keskuudessa: Tarvitaan ensin laki, sovituksen ja anteeksiannon käsite, paikka josta kaikki lähtee, Jerusalem. Israelilla on pappiskansan tehtävä: välitystehtävä – lähetystehtävä. On jotain (viesti) mitä Jumala antaa sinulle, että antaisit sen eteenpäin lähimmäisellesi. Minä, Herra, olen vanhurskaudessa kutsunut sinut, olen tarttunut sinun käteesi, varjellut sinut ja pannut sinut kansoille liitoksi, pakanoille valkeudeksi, avaamaan sokeat silmät, päästämään sidotut vankeudesta, pimeydessä istuvat vankihuoneesta. (Isa 42:6-7)
Vanha Testamentti puhuu myös, että tarvitaan kipeästi KÄÄNTYMYKSEN viestiä: muutos sydämessä, parannus. Jotain mikä uudistaa elämän. Vaikka laki on jo olemassa, kirjoitettuna, tarvitaan toinen sanoma. Tästä profeetat puhuvat Vanhassa Testamentissa.
Mutta kuitenkin tämän lisäksi näemme siellä muutakin mikä liittyy lähetystyöhön. Myös Sana ”Ilosanoma” esiintyy useita kertoja: Kuinka suloiset ovat vuorilla ilosanoman tuojan jalat, hänen, joka julistaa rauhaa, ilmoittaa hyvän sanoman, joka julistaa pelastusta, sanoo Siionille: "Sinun Jumalasi on kuningas!" (Isa 52:7)
Kuin nääntyväiselle raikas vesi on hyvä sanoma kaukaisesta maasta. (Pro 25:25)

Israelinkaan tehtävänä ei olisi pelkästään yrittää pitää oma kansa Jumalalle kuuliaisena ja sitten jotenkin selviytyä elossa vihollistensa ympäröimänä, vaan siihen sisältyi myös alusta lähtien ajatus ulospäin tulevasta vaikutuksesta, ajatus heijastaa siunausta muillekin kansoille monin tavoin. Tässä joitakin esimerkkejä:

1.       Alkaen Abrahamista:
Jumala aloittaa yhdestä perheestä, jossa vaalitaan uskoa sukupolvelta toiselle. Näin syntyy Jumalan omaisuuskansa.
Abrahamin elämä kertoo meille kuinka lähetys alkaa kodista ja perheestä, omista lähimmäisistä. Kodin ja perheen merkitys on ratkaiseva, siellä Herra tahtoo puhua omilleen, sieltä uskon on tarkoitus vaikuttaa ympärille.
2.       Joosef, Jaakobin poika joutui Egyptiin ja päätyi hoviin todistamaan Herrastaan: Joosef ratkoo mysteereitä, hänestä tulee valtakunnan asioiden neuvonantaja sekä nälkäisten ruokkija. Tämä on yksi tapa tuoda lähetys: Farao itse puhuu: ”onko ketään toista tällaista, jossa on Jumalan Henki?” Lähetykseen kuulu yhteiskunnallinen apu ja neuvo.
3.       Syyrialainen Naaman ja orjatytön usko (2Kun5)
Pieni israelilainen orjatyttö kuulee isäntänsä spitaalista ja todistaa profeetta Elisasta, jonka kautta Israelin Jumala on tehnyt suuria ihmeitä. Jumala parantaa. Naaman todistaa: ”Katso nyt minä tiedän ettei ole Jumalaa missään muualla kuin Israelissa!”  Lähetykseen kuuluu myös sairaiden parantaminen.
4.       Joona – parannuksen saarna pakanoille. Joona saarnasi, hän huusi tuomiota. ”Enää neljäkymmentä päivää, sitten Ninive hävitetään!” Oliko tämä rakkauden Jumalan puhetta? Me näemme että oli, koska juuri tämän kaltainen Sana avasi oven myös armoon ja anteeksiantamukseen, jonka he sitten saivat osakseen. Niiniveläiset olivat tottuneet hävityksiin ja sotaan. Niiniveläisten historia oli ollut siihen saakka sotien voittokulkua. Se tapa millä Joona puhui, oli heidän omaa kieltänsä. Joonan muistutti että, luuletteko että tämä menestys on loputonta? Oletteko valmiit maistamaan omaa lääkettänne? Miltä tuntuu tulla hävitetyksi? Se puhutteli vaikka se sana tuli piskuisesta maasta tulevan vastentahtoisen Herran palvelijan suusta. Kun kansa tekikin parannuksen voimakas Niinive tuli Herran valloittamaksi. Niiniven miehet uskoivat Jumalaan ja tekivät parannuksen. He luopuivat väkivallasta. Lähetys haastaa tapoja ja kulttuuria. 
5.                                       Saban kuningatar, joka tulee kuulemaan Salomon viisautta on taas toisenlainen esimerkki. Kuulkaapa Saban kuningattaren todistus: Kiitetty olkoon Herra, sinun Jumalasi, joka sinuun on niin mielistynyt, että on asettanut sinut Israelin valtaistuimelle. Sentähden, että Herra rakastaa Israelia ainiaan, hän on pannut sinut kuninkaaksi, tekemään sitä, mikä oikeus ja vanhurskaus on." (1Ki 10:9)
Saban kuningattaren vierailu on esimerkki siitä, kuinka maine Jumalan siunauksesta vetää puoleensa. Tässä tapauksessa sanoma Jumalasta ei tule tuomion vaan siunauksen kautta. Niiniven kohdalla näimme tuomioita, jotka puhuttelivat, Saban kuningattaren kohdalla näemme viisauden, rauhan ja hyvinvoinnin, kauneuden: kulttuuri kutsuu luokseen. Tänä päivänä monet pakolaiset tulevat Eurooppaan sodan jaloista. Miksi Eurooppaan? Etsiessään siunausta elämäänsä nämä pakolaiset pääsevät perille saakka, siunauksen alkulähteille, sitten kun ovat kääntyneet Jeesuksen puoleen. Toivottavasti me osaamme tuoda yhteiskunnassamme esille niitä aarteita, joita Herra on meille historian aikana armossaan antanut. Sekin on lähetystä.
6.                                       On myös yksittäisiä tapahtumia, jotka ovat Herran puhetta: Ja minä paadutan faraon sydämen, niin että hän ajaa heitä takaa; mutta minä näytän kunniani tuhoamalla faraon ja koko hänen sotajoukkonsa; ja niin egyptiläiset tulevat tietämään, että minä olen Herra." (Exo 14:4)
Jumala teki itsensä tunnetuksi koko Egyptissä. Paitsi että tämä kertoo siitä, kuinka ihminen on valmis tuntemaan Herransa vasta kun mitään muuta ei ole enää jäljellä, tämä kertoo myös siitä tavasta, jolla Herra puhuttelee kansoja, kun Hän tuo itsensä julki: Hän puhuttelee maailmaa siinä mitä Hän tekee omaisuuskansalleen.
Oletteko ajatelleet että lähetys tulee kansojen eteen kun Jumala tekee historian mullistavia käänteitä –Israelin kansan kohdalla? Se on myös sanoma Jumalalta että kaikki kääntyisivät Jumalan puoleen ja suostuisivat Hänen anteeksiantoonsa. Näissä historian ihmeellisissä tapahtumissa Israelin rooli ei ole muuta kuin olla olemassa kansakuntana. Pelkällä olemassaolollaan he toimivat Jumalan työkaluna. Näin Herra tuo itsensä julki kansojen edessä niissä käänteissä joita Hän ohjaa. Oletteko ajatelleet miksi vihollinen tahtoisi niin hävittää Israelin kansan kokonaan pois? Yksi syy löytyy tästä. Kun Herra ohjaa (pelastus)historian kulkua Hän käyttää omaisuuskansaansa, huomioi: Hän käyttää paitsi Israelin kansallista menestystä myös sen lankeemusta. Se on samanaikaisesti puhetta paitsi muille kansoille, myös Israelille itselleen. Tämä on Herran puhetta yhtä aikaa koko maailmalle. Lähetys on Herran puhetta kaikille kansoille.
Kun minä tuon heidät takaisin kansojen seasta ja kokoan heidät heidän vihamiestensä maista, niin minä osoitan heissä pyhyyteni lukuisain pakanakansain silmien edessä. Ja he tulevat tietämään, että minä, Herra, olen heidän Jumalansa, kun minä, vietyäni heidät pakkosiirtolaisuuteen pakanakansojen luokse, kokoan heidät omaan maahansa enkä jätä sinne jäljelle ainoatakaan heistä. (Eze 39:27-28)
Mitäs tästä sanotte? Millä tavalla kansat tulevat tässä tapauksessa tietämään Herran? Siinä kun Hän kokoaa Israelin kaikkialta maailmasta omaan maahansa. Tämä tapahtuma on myös Herran puhetta koko maailmalle. Se puhe koettelee sisimpäämme. Se koettelee maailmaa. Hyväksymmekö sen mitä Herra tekee? Hän näyttää pyhyytensä siinä, että tekee niin kuin on luvannut VTssa, siinä että hän ei kadu kutsumustaan oman kansansa kohdallakaan, että hän hallitsee maailman tapahtumia ja johtaa ne oman Pyhän suunnitelmansa mukaan. Siinä näemme Hänen pyhyytensä.

Myös Herran kansalleen tuoma siunaus on puhetta maailmalle. Se on myös lähetystyötä: Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: "Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana". (Isa 2:2-3)
Mitäs tästä sanotte? Tämä on kuin Saban kuningattaren uudenlainen encore.
Lähdimme liikkeelle siitä, että Israelin kansa oli kutsuttu koolle Siinain vuorelle. Päätämme siihen Sanaan, jossa kaikki kansat on kutsuttu koolle Siionin vuorelle, Jerusalemiin.
Lähetys on tehnyt kierroksensa.

Herra toimii: Hän on kotiemme sydän, edeten sukupolvelta toiselle. Hän on neuvonantaja, ongelmien ratkaisija, nälkäisten ruokkija, parantaja, Hänen nuhteensa aikaansa sydämen parannusta, Hän muuttaa yhteiskunnan siunauksen lähteeksi. Hän osoittaa pyhyytensä kun Hän kokoaa omansa kaikista kansoista ja kielistä omien kasvojensa eteen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Arvostamme asiallisia kommentteja ja asiallista keskustelua.
Kommentit tulevat näkyviin tarkistuksen jälkeen :)