lauantai 30. syyskuuta 2017

Puhutusta kielestä kirjoitetuksi Bangladeshissa

Aili Maria Manninen kirjoittaa Bangladeshin monet kasvot -kirjassa:

Kylväjä tiedosti Bangladeshissa sadria äidinkielenään puhuvien oraonien tarpeen kielityölle. Tarvitaan sadrinkielistä opetusmateriaalia, koska lukutaito on helpointa saavuttaa äidinkielellä. Enemmistö oraoneista on lukutaidottomia. Lukutaidon opetus alkoi 1983 – bengaliksi. 1984 huhtikuussa 14 ryhmän loppukokeeseen osallistuvia oli 472 ja sen läpäisi 390 henkilöä, eli 83 %. Seuraavana vuonna ryhmiä lisättiin.  
Merkittävä taitekohta oraon-työssä on Anja Haltian lähettäminen kieliasiantuntijaksi lokakuussa 1985. Oraonien parissa suoritettiin sadrin kielen kartoitustyö, jotta saataisiin mahdollisimman asianmukainen kirjoitusjärjestelmä sadrille. Työhön sisältyi vuosien mittaan myös matkoja Nepaliin, Intiaan ja Englantiin. Useista kielikonsulttien tapaamisista ja työkohteessakin vierailevista käännöskonsulteista oli suuri apu. Tarvittiin uusiin menetelmiin perehtymistä, samoin sen aikaisiin kieli- ja käännöstyön tietokoneohjelmiin. Kieliavustajia koottiin eri puolilta sadria puhuvaa aluetta, kun yritettiin kartoittaa murteitten keskinäistä ymmärrettävyyttä ja päättää, mikä murteista valitaan kirjakieleksi.
Vuonna 1992 Bangladeshin Raamattuseura (Bangladesh Bible Society) päätti ottaa sadrin projektikseen yhteistyössä eri kirkkojen kanssa. Heidän periaatteensa on käyttää kansallisia sadria äidinkielenään puhuvia henkilöitä käännöstyössä. 15.3.1992 Bangladeshin raamattuseura järjesti tunnustustenvälisen sadrinpuhujien kokouksen, jossa päätettiin käynnistää raamatunkäännöstyö. Kokouksessa mainittiin 15 sadria puhuvaa kansanryhmää. Yli miljoona ihmistä ymmärtää sadria, suurin osa heistä eri osissa Intiaa. Heistä suurin osa ei puhu sadria äidinkielenään, mutta osaa sitä. Marraskuussa 1996 Bangladeshin Raamattuseura päätti aloittaa sadrinkielisen Uuden testamentin kääntämisen Anjan vuosina 1985–1992 suorittaman kartoitustyön pohjalta. Kylväjä on ollut mukana kartoitustyön alkuvaiheesta lähtien ja pitää etuoikeutena tukea käännösprojektia päätökseen asti. Suomen Pipliaseura osallistuu kustannuksiin.

Oraon-kylän vieri vieressä sijaitsevat olkikattoiset savitalot on rakennettu ympäröiviä peltoja korkeammalle. Alueen luonnonvarainen maankorkeuden vaihtelu säästää kylän tulvatuhoilta. Palmujen varjostamassa pienessä lammessa uivat ankat ja lapset. Kuivassa maastossa kylätien varrella kasvaa piikkikasveja ja kaktuksia. Jokapäiväinen elämä soljuu isien opettamien tapojen mukaan. Kuivuneita, puusta pudonneita oksia saa kuka tahansa kerätä. Joku palaa risukasan kanssa, yksi taluttaa lehmää laitumelta, toinen paria vuohta. 

Kylään saapuu evankelista vaimoineen ja Anja, joka kuvaa: Majoitumme Mayaranin perheen luona. Hän asuu kahden perheen savitalossa rauhallisella paikalla, lammikon rannalla. Lammikossa on iilimatoja, rannalla sikakin poimii ruuakseen kasveja. Pienessä seurakunnassa on yksi lukutaitoinen nuori poika. Mayarani on nuori reipas nainen, jonka toivon saavani lukutaidon opetukseen ja sitten kieliavustajakseni.  

Sapaharin savitalotyökeskuksessa Anja harjoittelee Basontin opastuksella sadria yksinkertaisin keskusteluin, jotka äänitetään. Anja tekee muistiinpanoja ja äänittää kyläkäynneillä lisää kertomuksia arjesta ja merkittävistä tapahtumista, paikallista kansanperinnettä sekä mieleen jääneitä raamatunkertomuksia ja lauluja. Materiaalia kertyy. Sanastokortiston kokoaminen alkaa. Kylävierailuilla voi havainnoida, mitä kukin puhuu kenellekin sadriksi ja mitä bengaliksi ja ketkä puhuivat vain sadria. Oraonit ovat tottuneet puhumaan ulkopuolisten, kuten lähetystyöntekijöiden, kanssa bengalia. Syntyperäinen kieliavustaja löytyy 1986. Hän on Sadzon, yksi lauluja sepitelleistä oraoneista. Sadzon on opiskellut, ja häneltä voi kysellä kielestä asioita, joihin monet muut eivät osaisi vastata. Anja kertoo: Yritämme laatia käytettäväksi sadrin opiskelumateriaalia. Sadzon keksii keskusteluja eri aiheista, kuten miten tervehditään ketäkin, kuinka kysellään kuulumiset, menemiset, tulemiset, kotiolot ja seurakuntien uutiset. Täydennysharjoituksia hän puhuu kasetille. Tämä on haparoivaa… Sanoja ja esimerkkejä niiden käytöstä kirjoitetaan lapuille. Olen kiitollinen Sadzonin työpanoksesta, suurin osa hänen suvustaan on kristittyjä. Basontin kanssa tarkistin ja korjailin nauhoittamieni sadriksi kerrottujen kertomusten transkriptioita, eli olinko kirjoittanut ne kasetilta oikein vihkoon. Hän sai toistaa moneen kertaa selvällä sadrilla sanottuja lauseita.

Anja matkustaa Nepaliin. Siellä asiantuntevat kansainväliset kielityön kokeneet ammattilaiset opastavat työssä eteenpäin. Työn alla on esimerkiksi noin 1800 sanan keskeisten sanojen lista, sadri–bengali–englanti–suomi. Myös Sadzon saapuu pariksi viikoksi Kathmanduun. Yhdessä he purkavat nauhalta kristillisiä lauluja. Sadzon selittää sanojen merkityksiä, alkuperää ja sopivuutta hengelliseen sisältöön. He nauhoittavat Sadzonin valmistelemia raamatunkertomuksia sadriksi. Ne käydään läpi sana sanalta bengaliksi. Kyse ei ole kääntämisestä vaan sadriksi kertomisesta. Yksittäisten sanojen pyörittely on valmisteluvaihe, eri asia kuin tekstin sisältämien ajatusten kääntäminen. He äänittävät kertomuksiin sisältökysymyksiä. Myös vastaukset käydään läpi sadriksi. Joistain kertomuksista äänitetään vapaammin kerrottu versio, jotta niitä voisi kuunteluttaa kyläläisillä ja tarkkailla vastaanottoa ja ymmärtämistä. Kirjoittamisen sijasta lukutaidottomille oraoneille on tärkeämpää saada kasetteja, joita kylässä voi kuunnella käsin veivattavilla kasettisoittimilla. 

Anja vierailee myös Intiassa, Ranchissa, jossa on sadria puhuvia oraoneita. Siellä sadrinkielinen Uusi testamentti ilmestyi 1986 hindikirjaimin. Anja tapaa käännöksen tehneen katolisen isä Antonin. Kirjainmerkkien muuttaminen bengaliksi ei tee käännöksestä käyttökelpoista, mutta sadrisanastoa se tuo mieleen kieliavustajille. Sen pohjalta mietitään täkäläisen sadrin sanoja ja ilmaisutapoja. Myöhemmin sadria puhuvien Intian oraon-kirkon edustajien vieraillessa Bangladeshissa huomataan, että Intiassa sadri on niin hindiin sekoittunutta ja Bangladeshissa bengalin kieleen, että tavallinen keskustelu sujuu hyvin, mutta ei syvällisempi. 

Vuonna 1990 laaditaan sadrinkielinen aapinen. Tietokoneohjelmalla voidaan tuottaa käännöksen aihio ihmisten hiottavaksi. Etsitään lähtötekstiä toisesta kielestä. Konekääntämisessä saa 80–90 % valmista tekstiä. Käännöksen käyttökuntoon muokkaamisessa on vielä paljon työtä. Vuonna 1992 Anja saa päätökseen pitkäaikaisen ja erittäin merkittävän kielitieteellisen työn oraon-heimon keskuudessa. Pohjatyö saa suuren tunnustuksen muilta kielitieteen edustajilta. Työn tuloksena voitaisiin ryhtyä varsinaiseen käännöstyöhön. Sen aloittamisessa on monia avoimia kysymyksiä. Tarvittaisiin syntyperäinen, kielellisesti lahjakas sadrinpuhuja antamaan muotoa sadritekstille; käännösperiaatteisiin ja työrutiineihin perehtynyt kielitieteilijä; useita Raamattua tuntevia, lukutaitoisia kristittyjä sekä ei-kristittyjä oraoneita antamaan palautetta alustavista versioista. Myös aineelliset resurssit tarvitaan. 

Bangladeshin Raamattuseuran edustajat vierailevat oraon-kirkon työalueella. He kutsuvat 10 oraonia käännöstyötä harjoittelemaan. Koekäytössä on ollut sadrinkielinen rukouskirja. Vuonna 1996 päätetään aloittaa Uuden testamentin kääntäminen sadriksi. Kääntäjäksi valitaan Dhormopurin johtajaopettaja Bison, joka toimi kartoitusvaiheessa samassa tehtävässä aapisprojektissa. Bisonin jumalankuvia valmistanut isä oli toivonut, että hänen kuoltuaan vanhin poika jatkaisi hänen jäljissään. Bison valitsi uuden tien, josta kuuli jo lapsena – ensin vanhemmiltaan salaa. 

Bison aloittaa kolmen kuukauden tietokonekurssilla. Ensimmäinen bengalinkielinen William Careyn työstämä raamatunkäännös on vuodelta 1793 ja 1801. Vuonna 1997 on ilmestynyt uusi bengalinkielinen raamatunkäännös (Common Bible) hindutaustaisille. Bison alkaa kääntää sen avulla Uutta testamenttia sadriksi. Bison on oppivainen, mutta työ on hidasta. Hän siirtyy kesällä 1998 pääkaupungista Raamattuseuran tiloista lähemmäs kotiaan, Naogaonin projektitoimistoon.

Käännösosioiden valmistuttua teksti annetaan Pouddomoni-rouvalle, joka kiertää useassa seurakunnassa tekstien kanssa ja käy niitä läpi seurakuntalaisten kanssa. Epäselvät kohdat merkitään muistiin, ja niiden pohjalta Bison tekee uuden version. Tämä versio annetaan lukuraadille, johon kuuluu Bisonin ja Pouddomonin lisäksi viisi muuta oraonia. Ryhmä valitsee mielestään parhaita versioita, ja sen pohjalta kirjoitettu versio lähetetään Raamattuseuraan. 

Käännöstyön tuloksena toimitetaan Matteuksen ja Markuksen evankeliumeista painetut koeversiot testattavaksi keväällä 1999. Sadri on kirjoitettu bengalin kirjaimistolla ja sanastossa on paljon yhteistä. Alun perin tavoitteena on ollut saada Uusi testamentti painoon kesällä 2001. Tarkastajilla on vaikeuksia pysyä aikataulussa, ja se hidastaa käännöstyön valmistumista. Vuonna 2000 painetaan kuitenkin Luukkaan evankeliumin ja Apostolien tekojen nidokset.
  
Oraon-kirkon työssä astutaan iso kehitysaskel, kun vuosia työn alla ollut sadrinkielinen Uusi testamentti julkaistaan. Julkaisujuhla on Uzirpurissa helluntaina 7.6.2003. Vieraita on parisataa eri seurakunnista ja yhteisöistä.
Lämminhenkistä juhlaa johtaa pastori Nilo. Ohjelmassa on runsaasti puheenvuoroja, myös asuntolan lasten laulua. Yhdessä vietetään ehtoollista ja syödään juhlalounas. Juhlassa ovat kunniavieraina Bangladeshin Raamattuseuran pääsihteeri James T. Halder ja sadrin kirjoitusasun syntymiseen merkittävästi vaikuttanut Anja Haltia.  

Anja kuvaa vierailuaan Bangladeshiin useiden vuosien jälkeen: Oli ilo tavata seurakuntalaisia, joiden kanssa ja kodeissa sain oppia sadria yli 10 vuotta sitten. Kylissä näkyi aineellinen vaurastuminen, sähkötkin oli saatu. Borailin seurakunta kokoontui runsaslukuisena jumalanpalvelukseen, jossa luettiin sadrinkielistä Uutta testamenttia. Bengalia lukemaan tottuneiden on nyt totuttauduttava oman kielensä kirjoitusasuun. Vierailuilla Sadzonin ja Bisonin kodeissa kuulin tarkemmin käännöstyön vaiheista. Rohkaisin vastuunkantajia myyntiohjelman laatimiseen, ja toivon Uuden testamentin nopeaa leviämistä ja käyttöönottoa, jotta se olisi siunaukseksi.

****

Vuosina 2014–2015 koottiin sadrinkielisiä kertomuksia ja loruja sekä valmistettiin materiaalia opettajien käytettäväksi esikoululuokilla, avuksi koulukielen käytössä.  

Sadrinkielisestä Uudesta testamentista otettiin 2015 uusi painos Kylväjän rahoituksella. Raamattuseuran edustajat olivat kyselleet kiinnostusta painatukseen, koska painolevyjen käyttöaika oli umpeutumassa. 

Katso, minä teen uutta; nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa? Jes. 43:19


Lisää kertomuksia löytyy kirjasta Bangladeshin monet kasvot, jonka on toimittanut Aili Maria Manninen. Kirjassa on 40 kertomusta ja tietoiskua Bangladeshin-työn värikkäistä vaiheista 40 vuoden ajalta. Kirjaa voi tilata 20 eurolla Pala maailmalta –kaupasta, www.palamaailmalta.fi, colink@colink.fi ja 044 026 5465. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Arvostamme asiallisia kommentteja ja asiallista keskustelua.
Kommentit tulevat näkyviin tarkistuksen jälkeen :)