sunnuntai 8. lokakuuta 2017

Älä peitä evankeliumia!

Työalajohtaja Pentti Marttila kirjoittaa Perusta-lehdessä tämän pyhän epistolatekstistä:

Kukaan ei siis saa tuomita teitä siitä, mitä syötte tai juotte tai miten noudatatte juhla-aikoja ja uudenkuun ja sapatin päiviä. Ne ovat vain sen varjoa, mikä on tulossa; todellista on Kristuksen ruumis. Teidän voittajan palkintoanne ei saa riistää teiltä kukaan, joka nöyryyttää itseään kieltäymyksin, vajoaa näkyihinsä ja palvoo enkeleitä. Sellaisen ihmisen tekevät hänen omat tyhjät ajatuksensa ylpeäksi, eikä hänellä ole yhteyttä Kristukseen, päähän, joka huolehtii koko ruumiista ja pitää sitä nivelten ja jänteiden avulla koossa, niin että se kasvaa Jumalan tarkoittamalla tavalla. Jos kerran olette yhdessä Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkuvoimien ulottuvilta, miksi yhä käyttäydytte tämän maailman mukaisesti ja alistutte sellaisiin sääntöihin kuin "älä tartu", "älä maista", "älä kosketa"? Tämä kaikkihan koskee sellaista, mikä käytön jälkeen häviää. Kysymys on vain ihmisten käskyistä ja opeista. Nämä omatekoista hurskautta, nöyryyden harjoitusta ja ruumiin kurittamista vaativat käskyt tosin näyttävät viisailta, mutta todellisuudessa ne ovat arvottomia ja tyydyttävät vain ihmisen ylpeyttä. (Kol. 2:16–23)
Epistolateksti on osa Paavalin kirjettä Kolossan kristityille. Kolossan kaupunki sijaitsi nykyisen Turkin länsiosassa suuren kauppareitin varrella. Kauppiaat ja Rooman liikkuva armeija toivat väriä kolossalaisten arkeen. Kaupunki tuhoutui muutama vuosi kirjeen kirjoittamisen jälkeen dramaattisessa maanjäristyksessä, eikä sitä koskaan rakennettu uudelleen.

Paavalin henkilökohtaisesta vierailusta Kolossassa ei ole varmaa tietoa. Kolossan seurakunnan oli perustanut hänen työtoverinsa Epafras. Kolossan kristityistä useimmat tulivat pakanataustalta. Taikausko ja pakanauskonnot loivat leimansa ihmisten jokapäiväiseen arkeen. Vanhoista uskomuksista ei ollut helppo päästä kokonaan eroon. Uskottiin kyllä Jeesukseen, mutta samalla uskottiin muun yhteiskunnan tavoin, että maailmankaikkeudessa vaikuttaa mahtavia voimia, henkiä ja herruuksia. Näiden kosmisten voimien uskottiin olevan lopullisen pelastuksen tiellä. Jeesuksessa ihminen on armahdettu, mutta on taisteltava kosmisia voimia vastaan, jotta voi saavuttaa lopullisen pelastuksen.

Evankeliumin lisäksi on taisteltava askeesissa, jotta voi saada Jumalan lopullisen hyväksynnän. Tällä tavalla puhtaaseen evankeliumiin sekoittuivat ihmisen teot. Pelastuksen ilo ja luottamus Jumalan täydelliseen anteeksiantoon eivät olleet kirkkaana esillä. 

Kolossalaiskirjeen toisen luvun epistolateksti (Kol. 2:16 – 23) puhuu Kristityn vapaudesta. Siinä Paavali kuvaa kristityn elämää. Kristitty on vapaa lain määräyksistä, joiden aiemmin katsottiin tuovan Jumalan hyväksynnän. Pelastus ei tule tiettyjen ruokailumääräysten ja juhla-aikojen noudattamisesta, vaan sen perusta on yksin Kristuksen täytetyssä sovitustyössä ja uhrikuolemassa.

Pelastuksen perustasta Paavali on kirjoittanut vähän aiemmin samassa luvussa.  ”Kasteessa teidät yhdessä hänen kanssaan haudattiin ja herätettiin eloon, kun uskoitte Jumalaan, joka voimallaan herätti Kristuksen kuolleista. Te olitte kuolleita rikkomustenne ja ympärileikkaamattomuutenne vuoksi, mutta Jumala teki teidät eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Hän antoi meille kaikki rikkomuksemme anteeksi, hän kumosi meitä rasittavan velkakirjan kaikkine määräyksineen ja teki sen mitättömäksi naulitsemalla sen ristiin.” (Kol. 2:12–14)

Jeesuksen sovituskuolema antaa synnit anteeksi, vapauttaa paholaisen ja iankaikkisen kuoleman vallasta. Tähän loppuunsaatettuun pelastukseen ei voi eikä saa lisätä mitään. Kristityn ei tule mennä lain alle noudattamalla uudelleen ruoka-, juhla- ja muita määräyksiä. Askeettisella ja kurinalaisella elämällä ei voi lisätä mitään pelastukseen. Jos ihmisen ajattelee, että hän voi omalla elämällään miellyttää Jumalaa, hän joutuu evankeliumin ulkopuolelle.
Pelastus on puhdas Jumalan lahja, joka annetaan yksin kasteen ja uskon välityksellä ilman mitään ihmisen omia ansioita. ”Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä.” (Ef. 2: 8-9)

Paavali kirjoittaa, että ruoka-, juhla- ja muut määräykset ovat ”sen varjoa, mikä on tulossa; todellista on Kristuksen ruumis.” Vanhan testamentin määräykset ovat esikuvia Kristuksesta ja seurakunnasta. Ne kertovat, kuvaavat ja lupaavat tulevaa. Niiden kautta voidaan oppia Jumalasta sekä Hänen valtakunnastaan. Vanhan testamentin ohjeet ja esikuvat saavat täyttymyksensä Kristuksessa, joka on seurakunnan eli Hänen ruumiinsa pää.

Uuden liiton aikana emme ole sidottuja Vanhan testamentin määräyksiin. Kristitty on vapaa suhteessa niihin. Paavalin mukaan kukaan ei saa tuomita kristittyjä siitä, miten he noudattavat Vanhan testamentin ruoka-, juhla-aika- ja muita säädöksiä. Nämä ohjeet ovat sinällään hyviä, mutta niiden noudattamisessa vallitsee kristillinen vapaus. Toisaalta uskovan tulee rakkaudessa ottaa huomioon toiset kristityt; elämä ei saa olla lankeemukseksi toisille kristityille.

Martti Luther on todennut, että ”uskossa kristitty on vapaa eikä kenenkään orja. Rakkaudessa kristitty on taas sidottu ja kaikkien orja.” Tämä tarkoittaa sitä, että uskon kautta kelpaamme Jumalalle – silloin Kristus on kaikki. Hän riittää. Hän lahjoittaa pelastuksen ja siinä ihminen on vapaa. Kun kyselemme suhdettamme lähimmäisiimme, toisiin ihmisiin – silloin olemme rakkauteen sidottuja. Olemme rakkaudessa velvoitettuja palvelemaan toinen toistamme.

Kristityn voittopalkinto on yhteys elävään Jumalaa. Tämä yhteys syntyy kasteen ja uskon kautta Jeesukseen. Paavali kirjoittaa, että tätä voittopalkintoa ei saa riistää kukaan yhdeltäkään, joka on löytänyt uskon Jeesukseen. Tekojen tie voi riistää uskonvanhurskauden. Tekstissämme Paavali kirjoittaa, että Kristuksen voi syrjäyttää asketismi, näkyjen näkeminen tai enkelien palvonta. Näistä kaikista voi tulla ihmisen elämässä Jeesusta tärkeämpää. Ihminen voi myös ajatella, että lopulliseen pelastukseen tarvitaan uskon lisäksi jokin näistä. Kristitty voi myös ajatella: ”Todellinen uskova on se, joka elää askeettista ja kieltäytyvää elämää.” tai ”Tosi kristitty näkee näkyjä.” tai ”Aito uskova palvoo enkeleitä.” Nämä ja monet muut asiat voivat syrjäyttää uskon ja näistä saattaa tulla pelastuksen edellytys ja perusta. Jos näin tapahtuu, kristityn voittopalkinto on riistetty. Ei ole olemassa korkeampaa kristillisyyttä, kuin yksinkertainen usko Jeesuksen sovitustyöhön. Ihmisen ei pidä mennä ristin ja Jeesuksen ohitse.

Ihmisen todellinen jumala voi olla esimerkiksi enkelien tai epäjumalien palvonta, raha tai kunnia. Mikä tahansa asia, joka vie Jumalan paikan sydämessä voi olla epäjumala. Vähän katekismuksen selityksessään Luther toteaa: "Se, mihin sydämelläsi liityt ja mihin turvaat, on todellisuudessa sinun jumalasi."

Tekstimme jakeessa 20. Paavali varoittaa maailman alkuvoimista. Sananmukaisesti hän kirjoittaa: ”Sen tähden, jos olette kuolleet Kristuksen kanssa maailman alkuvoimista. miksi eläessänne maailmassa elätte niiden järjestyksen (riittien) mukaan. Paavalin mukaan Kristus pelastaa ihmisen maailman alkuvoimien vallasta. Lain vaatimuksiin myöntyminen merkitsee maailman alkuvoimien orjuuteen alistumista. Tämä on samaa kuin palaisi takaisin evankeliumin vapaudesta lain orjuuteen.

Mitä ovat nämä maailman alkuvoimat (στοιχεῖα τοῦ κοσμοῦ), joista varoitetaan? Alkuvoimilla Paavali todennäköisesti tarkoittaa kosmisia voimia, luonnonvoimia, eri uskontojen jumaluuksia ja uskoa siihen, että tähdet määräävät ihmisten kohtalot. Tähdet nähtiin henkivaltoina, joiden vaikutus oli otettava elämässä huomioon. Niitä pelättiin ja palvottiin. Kristittyä vaani alituisesti vaara palata vanhaan elämään, jossa hän uskoo pelastuksen tapahtuvan tekojen kautta. Tekstissämme Paavali varoittaa terävästi tähän palaamisesta. Perille Taivaaseen pääsevät kerran ne, jotka luottavat kasteen ja uskon kautta annettuun Jeesuksen lahjavanhurskauteen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Arvostamme asiallisia kommentteja ja asiallista keskustelua.
Kommentit tulevat näkyviin tarkistuksen jälkeen :)